Article


หมวดหมู่: Marketing
03Oct 2023
Marketing 690 view

ปิรามิดสร้างเงินล้าน จากตัวตนออนไลน์ (Online Personal Brand) ของท่าน

03 ต.ค. 2566 690 view Marketing

ท่านต้องการสร้างรายได้เงินล้าน จากตัวตนออนไลน์ของท่านใช่ไหม หากคำตอบคือ “ใช่” ท่านต้องเข้าใจคำว่า “ปิรามิดสร้างเงินล้าน” คืออะไร ปิรามิดสร้างเงินล้า...

05Mar 2021
Marketing 1121 view

ใครจะเป็นเศรษฐีออนไลน์....คุณนะซิ คุณนะซิ (5 Marketing Trend)

05 มี.ค. 2564 1,121 view Marketing

คนวัยห้าสิบต้นๆ แบบผม ได้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ในหลากหลายมิติ... แต่ขอบอกเลยว่า การเปลี่ยนแปลงในช่วงสิบกว่าปีมานี้ เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ Big Change แล้...