นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด

มีผลบังคับใช้ พฤศจิกายน 2562

การยอมรับเงื่อนไขและนโยบายการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์ richhap.com") จัดทำขึ้นโดย บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด ("richhap") ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ที่ระบุด้านล่าง โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ richhap.com หมายถึงท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโดย richhap เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ richhap.com

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

richhap ให้ความสำคัญและเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายส่วนบุคคลนี้จึงเขียนขึ้นเพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ richhap และทางเลือกของท่านถึงวิธีการเก็บและการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อการเข้าถึงนโยบายส่วนบุคคลได้โดยสะดวก นโยบายส่วนบุคคลนี้จึงมีปรากฏอยู่ในทุกหน้าของเว็บไซต์ richhap.com

ขอบเขต

นโยบายส่วนบุคคลครอบคลุมถึงทุกหน้าของเว็บไซต์ richhap.com ที่มีลิงค์เชื่อมโยงถึงนโยบายส่วนบุคคลนี้ปรากฏอยู่ นโยบายส่วนบุคคลนี้ยังครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ richhapนอกเหนือจากการค้า ธุรกิจและวิชาชีพของท่าน

ข้อมูล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ richhap เก็บรวบรวมแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าเยี่ยมชมให้แก่ richhap ด้วยความสมัครใจ

ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม

richhap รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ richhap.com หน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่เข้าเยี่ยมชมและข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม คือข้อมูล

  • ที่ได้จากการรวบรวมภายใต้หลักของการสรุปรวมผลและไม่ระบุชื่อ, แต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ที่ไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้)
  • ที่ได้จากการเก็บรวบรวมผ่านทางการใช้งานเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ล็อค และคุกกี้
ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมในบางหน้าของเว็บไซต์ richhap.com หากท่านติดต่อออนไลน์เพื่อถามคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ ลงทะเบียนซื้อสินค้า สอบถามข้อมูลสินค้าของท่าน หรือเข้าร่วมการสำรวจออนไลน์ ท่านจะพบว่าแบบฟอร์มการติดต่อจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านบางประการ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้

  • richhap อาจร้องขอให้ท่านแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางหน้าของเว็บไซต์ richhap.com ข้อมูลที่สอบถามอาจรวมถึง ชื่อของท่าน ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อสินค้า วันที่ซื้อสินค้า และข้อเสนอแนะ ข้อมูลส่วนตัวอาจถูกส่งต่อให้แก่ หน่วยงานในธุรกิจของ richhap สำนักงานใหญ่ที่เหมาะสม บริษัทในเครือหรือสาขาที่สามารถดำเนินการในเรื่องที่ท่านร้องขอหรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเก็บรวบรวมมาจากที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ richhap.com ด้วยความสมัครใจ และข้อมูลเช่นว่านั้นไม่จำเป็นจะต้องได้จากการค้นหาในเว็บไซต์ richhap.com

การนำข้อมูลไปใช้

richhap ใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อแสดงบริการที่ท่านร้องขอ และอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และโปรโมชั่นต่างๆ ของ richhap ให้แก่ท่าน หากว่าท่านจะสนใจ richhap อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลของท่านแก่พนักงาน ตัวแทน หรือผู้มีส่วนข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ richhap และ/หรือบริษัทคู่ค้าที่รับผิดชอบจัดทำการสำรวจ หรือจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ ตามที่ท่านร้องขอ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของ richhap ยกเว้นในกรณีที่ต้องแบ่งปันเพื่อให้สามารถ ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้สำเร็จ และในกรณีการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตามเราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงควบคุมเป็นข้อมูลลับทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือ ไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่กำหนด หากท่านสอบถามถึงสินค้าที่ richhap ไม่ได้เป็นผู้จัด จำหน่ายโดยตรง เราจะส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของ richhap ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ขายอื่นๆ ทั้งนี้การใช้ข้อมูลของท่านโดย ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ขายอื่นๆ จะอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทนั้นๆ ไม่ใช่ นโยบายของ richhap เว็บไซต์ richhap.com อาจมีลิงค์เชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์เชื่อมโยงเพิ่ม เติมจากข้อตกลงด้านล่างและ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจของเรา เราอาจซื้อทรัพย์สินของบริษัทอื่น หรือขายทรัพย์สินของบริษัทเรา ในระหว่างการดำเนินการทางธุรกิจนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่อาจดำเนินการซื้อหรือขายได้ ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับ richhap หรือในกรณีที่ทรัพย์สินทั้งหมดของ richhap ต้องถูกใช้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีล้มละลาย ข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกโอนข้อมูลไปด้วยได้เช่นกัน

เว็บไซต์ richhap.com อาจระบุถึงลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท richhap เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีนโยบายส่วนบุคคลที่แตกต่างจากที่ระบุ ณ ที่นี้ และเนื่องจากนโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลครอบคลุมแค่ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ดังนั้น ท่านควรอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมด้วย กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์เชื่อมโยงเพิ่มเติมใน ข้อตกลงและเงื่อนไข

เราจะเปิดเผยข้อมูลเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้น เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มีผลบังคับและเป็นไปตาม "ข้อตกลงและเงื่อนไข” และสัญญาอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ richhap, ผู้ใช้เว็บไซต์ richhap.com หรืออื่นๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นๆและองค์กรป้องกันการทุจริต และการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

richhap มุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบของเราปลอดภัยและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการเข้าเยี่ยมชมโดยไม่ได้รับอนุญาต การรักษาความถูกต้องของข้อมูลและรับรองการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง เราได้วางรูปแบบระบบการจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออนไลน์ ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านต้องยอมรับในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเข้าถึง, การตอบสนองการสำรวจ, และ/หรือการลงทะเบียนสำหรับลักษณะใดๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ richhap.com นี้ ซึ่งเป็นส่วนที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเรามุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัยของเรา อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าการป้องกันสมบูรณ์แบบ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ส่งมาให้เรา และการส่งข้อมูลนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เราจะหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปกป้องข้อมูลของท่านเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

สิทธิในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน นโยบายส่วนบุคคลบนเว็บไซต์

richhap ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน ข้อความด้านบนได้ตลอดเวลา การแก้ไข ปรับเปลี่ยน จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อถูกประกาศลงบนเว็บไซต์

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อความด้านบน ท่านสามารถติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัทโซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด
ที่อยู่ : 91/512 หมู่ 2 ซอย มณีรินทร์ 9/5 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ : 0-2014-4824
ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ : 0-2014-4824 โทรสาร : 0-2014-4824
Email: info@socialstratigic.com
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.15 น. - 17.15 น. (ปิดให้บริการในวันหยุดราชการ)