Strategic Man

ในชีวิตของเราทุกคน ต้องมีบางช่วง บางเวลา ที่คิดอะไรไม่ออก หรือ ติดล็อก อะไรสักอย่าง ทำให้ชีวิตไม่สามารถเดินหน้าต่อได้

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้

การโค้ชชิ่ง หรือ การให้คำปรึกษาจากผม ดร.หนุ่ย Strategic Man

(ทำความรู้จัก ดร.หนุ่ย)

อาจจะช่วยให้ท่านสามารถปลดล็อกจากสภาวะดังกล่าว และทำให้ชีวิตเดินหน้าสู่ความสุข และความสำเร็จ ที่ท่านต้องการได้          ผมยินดีโค้ชชิ่ง หรือ ให้คำปรึกษา แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ครับ

          หากท่านมีความจริงจัง ที่ต้องการการโค้ชชิ่ง หรือ รับการปรึกษาจากผม กรุณาแอด Line @strategicman ต่อจากนั้นพิพม์รายละเอียดดังนี้

          1. พิมพ์คำว่า Free Coaching
          2. พิมพ์ ชื่อ - นามสกุล
          3. เบอร์มือถือ
          4. เรื่องที่ต้องการรับการโค้ชชิ่ง

          เมื่อท่านกรอกรายละเอียดครบทั้ง 4 ข้อ แล้วผมจะติดต่อกลับไป เพื่อนัดหมายเวลาในการโค้ชชิ่ง ซึ่งจะดำเนินการผ่าน Zoom หรือ Line ในช่วงหลังหนึ่งทุ่ม เช่น หนึ่งทุ่ม ถึง สองทุ่ม เป็นต้น

          ผมขอตอกย้ำ นะครับ ขอให้พิมพ์รายละเอียดให้ครบทั้งสี่ข้อนะครับ หากกรอกไม่ครบ ผมจะไม่ติดต่อกลับนะครับ

          สุดท้าย การโค้ชชิ่งจากผม อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน ในแบบที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็เป็นได้ครับ

          แล้วพบกันครับ สำหรับ ท่านที่จริงจังที่รับการโค้ชชิ่งจากผม