Strategic Man

คอร์ส 6 ขั้นตอนสั่งสมอง ให้ดึงดูดความสุข ความรวย และความสำเร็จ” (Private Coaching)


หากท่านต้องการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริง ต้องทำให้จิตใต้สำนึกของท่านยอมรับเป้าหมายนั้น ผ่านการสั่งสมอง

share:


ท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความสุข และความสำเร็จในชีวิตใช่ไหม 

ถ้าใช่...ท่านก็เหมือนผม ที่ต้องการความสุข และความสำเร็จ


แล้วท่านเริ่มต้น พาตัวท่านไปสู่ ความสุข ความสำเร็จอย่างไร 

ท่านเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายใช่ไหม ถ้าใช่ ท่านก็เหมือนผม ที่เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมาย


แต่ทำไมหนอ ตั้งเป้าหมายแล้ว แต่ก็ทำไม่สำเร็จตามที่ตั้งใจ

ถ้าใช่...ท่านก็เหมือนผม ที่ตั้งเป้าหมาย แต่ก็ไม่ค่อยสำเร็จตามที่หวัง


ท่านถามตัวเองใช่ไหม ว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้

ถ้าใช่ ท่านก็เหมือนผม ที่ถามตัวเองว่า ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น


จากการตั้งคำถามตนเอง ทำให้ผมพยายามอย่างหนัก  

เพื่อค้นหาคำตอบ ด้วยเรียนรู้จากผู้รู้ จากการศึกษา จากการอบรม และ จากแหล่งข้อมูลมากมาย


ต่อจากนั้นนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ และอบรม มาลงมือทำจริง เป็นเวลาหลายปี 

เพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ซึ่งในที่สุด ผมก็ได้ค้นพบความลับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวความลับนี้ก็คือ


การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริงได้

หากต้องการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นจริงได้อย่างมืออาชีพ 


เราต้องส่งภาพเป้าหมายนั้นให้เข้าไปฝังในจิตใต้สำนึก เพื่อให้จิตใต้สำนึกยอมรับ 

และทำงานร่วมกับจิตสำนึก และสร้างนิสัยที่เกื้อกูลต่อการบรรลุเป้าหมายนั้น”


 หากท่านศึกษา หรือ อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ การพัฒนาตนเอง ซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ในระดับโลก ในการเรื่องการสร้างนิสัย


 ยกตัวอย่างเช่น หนังสือ ATOMIC HABITs ที่เขียนโดย Jame Clears 

นั่นคือ "การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จนั้น จะต้องเริ่มจากจิตใต้สำนึก"


นี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ในการพาตนเองไปสู่ความสุข ความรวย 

และความสำเร็จ


ผมเรียก “ความลับ” นี้ว่า “การสั่งสมอง” ซึ่งเป็นจักรวาลในอยู่ในตัวเรานี่เอง


ผมได้นำ “ความลับในการสั่งสมอง” มาพัฒนาภายใต้ กรอบกฎแรงดึงดูด 

หรือ Laws of Attraction

และศาสตร์ทางด้าน NLP หรือ Neuro Linguistic Programming


จนได้เครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และสามารถประยุกต์ ใช้กับทุกคนในโลกนี้ได้


เครื่องมือนี้ คือ “6 ขั้นตอนสั่งสมอง ให้ดึงดูด ความสุข ความรวย 

และความสำเร็จ”


และผมจะถ่ายทอด 6 ขั้นตอนลับนี้ ในหลักสูตร “6 ขั้นตอนสั่งสมองให้ดึงดูด ความสุข 

ความรวย และความสำเร็จ” ให้กับท่าน


ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน และการทำ Workshop ที่มีระยะเวลา  6 ชั่วโมง


หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้ ท่านก็จะได้รับการ Group Coaching จากผมได้ตลอดชีพ 

ผ่านกลุ่มปิด Facebook “สั่งสมองให้ดึงดูดความสุข ความรวย และความสำเร็จ”


ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ท่านสามารถสร้างกระบวนการสั่งสมองให้เกิดขึ้นกับตัวท่าน 

และช่วยให้ท่าน สามารถดึงดูดความสุข ความรวย และความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ


สำหรับเนื้อหาหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้

1) 3 สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ตามเป้าหมาย

2) ภาพรวม 6 ขั้นตอนสั่งสมอง

3) แนวทาง และWorkshop ค้นหาคุณค่าที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข

4) แนวทาง และ Workshop ประเมินผลลัพธ์ในแต่ละมิติของชีวิต

5) แนวทาง และ Workshop ตั้งเป้าหมายให้ชัดอย่างมืออาชีพ

6) แนวทาง และ Workshop สร้างนิสัยดึงดูดความสำเร็จ

7) แนวทาง และ Workshop จัดทำแผน Action Plan

8) แนวทาง และ Workshop ลงมือทำ และประเมินผล

9) สรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


นอกเหนือไปจากการอบรมในหลักสูตรแล้ว ท่านจะได้รับ Bonus ที่ท่านจะได้รับ 

มูลค่ามากกว่า 50,000 บาท ดังนี้


1) Workshop 6 ขั้นตอน สั่งสมองให้ดึงดูด ความสุข ความรวย และความสำเร็จ 

ด้วยกฎแรงดึงดูด มูลค่า 1,500 บาท

2) รับการ Group Coaching ได้ตลอดชีพ ผ่านกลุ่มปิด Facebook ของหลักสูตร มูลค่ามากกว่า 50,000 บาท


3) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Online/Offline) ที่ผม ดร.อรรถสิทธิ์ 

หรือ ดร.หนุ่ย โค้ชสั่งสมอง จัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


ค่าใช้จ่าย

 15,000 บาท 

**ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ ออกใบกำกับได้สถานที่อบรม

Ko Kreate Space ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กทม.

วิทยากร

ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

NLP Master Coach, ที่ปรึกษาด้าน

การวางกลยุทธ์, ผู้ประกอบการ และนักเขีย

ระดับBest seller อาทิเช่น 

หนังสือ “ชีวิตฉันจะโคตรดีหากรู้อย่างนี้

ตั้งแต่แรก” 

และ หนังสือ “จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมา

สร้าง 15 ล้านใน 3 ขั้นตอน”

คลิกดูประวัติวิทยากร https://www.richhap.com/homes/about

15,000 บาท
(รวม VAT แล้ว)

ต้องการเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรนี้ คลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนเลย!

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่

Facebook Inbox

หรือ

Line ID: @StrategicMan