ปิรามิดสร้างเงินล้าน จากตัวตนออนไลน์ (Online Personal Brand) ของท่าน

 03 ต.ค. 2566 09:01 น.    เข้าชม 691    Marketing
ปิรามิดสร้างเงินล้าน จากตัวตนออนไลน์ (Online Personal Brand) ของท่าน

ท่านต้องการสร้างรายได้เงินล้าน

จากตัวตนออนไลน์ของท่านใช่ไหม

 

หากคำตอบคือ “ใช่”

 

ท่านต้องเข้าใจคำว่า “ปิรามิดสร้างเงินล้าน” คืออะไร

ปิรามิดสร้างเงินล้าน เป็น Framework

ที่ผม ดร.หนุ่ย Strategic Man ได้พัฒนาขึ้นมา

เพื่อเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้ท่าน

สร้างเงินล้านจากตัวตนออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ

 

การใช้ประโยชน์ในการสร้างเงินล้าน

ด้วยการใช้ Framework “ปิรามิดสร้างเงินล้าน

จากตัวตนออนไลน์" หรือ Online Personal Brand

จะเริ่มต้นจาก ส่วนฐานของปิรามิด

ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ

ที่ท่านต้องทำให้ครบถ้วน

 

เริ่มต้นจากซ้ายไปขวา นั่นคือ

 

หนึ่ง ค้นหาและเลือกตัวตน

ค้นหาและเลือกตัวตนที่สะท้อน

ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ หรือ

ความชำนาญ ของท่าน ที่

ท่านสามารถช่วยเหลือผู้คน

หรือให้คุณค่าใด คุณค่าหนึ่งแก่ผู้คน

แล้วนำตัวตนที่ใช่ ซึ่งคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้ว

มาสร้างเป็น ตัวตนออนไลน์

หรือ  Online Personal Brand

ที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้

เกี่ยวกับตัวท่านในแบบที่ท่านต้องการ

 

สอง ระบุกลุ่มเป้าหมายตัวจริง

ที่จะได้รับประโยชน์

จากความเชี่ยวชาญ หรือ ความชำนาญ

หรือ คุณค่าของท่าน ที่สะท้อนออกมา

ผ่าน Online Personal Brand

กลุ่มเป้าหมายที่ใช่ จะเป็นกลุ่มที่จะทำให้

เกิดรายได้กับท่าน

 

สาม เลือก Platform ที่ใช่ และสอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมาย

ณ ปัจจุบันมี Online Platform มากมาย

ทั้ง Social Media และ E-Marketplace

ในส่วนของ Social Media ได้แก่ Facebook

YouTube Instagram Tiktok line และอื่นๆ

ในส่วนของ E-Marketplace ก็มีมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada และอื่นๆ

เมื่อกลุ่มเป้าหมายชัด ก็จะทำให้ท่านสามารถเลือก

Platform ที่เหมาะกับการสร้างรายได้ของท่าน

 

สี่ สร้าง Content ที่มีคุณภาพ 

คุณค่าของท่านที่กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์

จะถูกนำมาสร้างเป็น Content ในลักษณะ 

Story Telling ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

คลิปวีดีโอ ไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้น เช่น Reel,

Short, คลิปสั้นสำหรับ Tiktok, บทความ,

ภาพ และอื่นๆ เพื่อแบ่งปัน

หรือ สร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยทำให้เป็นผู้ให้ เพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

 

ห้า เผยแพร่ Content นั้นอย่างต่อเนื่อง

Content ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา ในองค์ประกอบที่ 4

จะถูกเผยแพร่ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจำเราได้ และ

เชื่อมโยงผูกพันกับเราอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อทำครบในส่วนฐานของปิรามิด

ที่มีด้วยกันทั้งหมด 5 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมายจะเริ่มติดตามท่าน

 

และเมื่อมีกลุ่มเป้าหมายติดตามท่านในระดับหนึ่ง

ท่านก็จะเริ่มสร้างรายได้

จาก Platform ที่ท่านเลือก เช่น

รายได้จากค่าโฆษณา, รางวัลหรือ ของขวัญ

การทำ Affiliate Program

และรายได้จาก

Digital Product เช่น E-Book,

Online Course และ Online Service ต่างๆ

 

เมื่อถึงจุดหนึ่ง ที่ Personal Brand

ท่านมีความแข็งแกร่ง มีความน่าเชื่อถือ

ท่านจะสามารถต่อยอดในการสร้างรายได้

ในรูปแบบอื่นๆ

ที่นอกเหนือจากรายได้จาก Platform

และ Digital Product

เช่น การขาย หรือ ให้บริการใดๆ 

ภายใต้ Brand สินค้าของท่านเอง

ที่ท่านอาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ โดยมี Personal Brand

ที่แข็งแกร่งของท่าน Back up

ให้กับ Brand  สินค้าของท่าน

 

นี่คือ  ปิรามิดสร้างเงินล้าน

จากตัวตนออนไลน์

ท่านมี ปิรามิดสร้างเงินล้าน

ของท่านหรือยัง

 

หากท่านต้องการที่ปรึกษา หรือ โค้ช

ที่จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างรายได้จาก ตัวตนออนไลน์

ได้อย่างมืออาชีพ ปรึกษา หรือ พูดคุยกับผมได้ ครับ

โดยติดต่อผมได้โดยตรงที่มือถือ 087-2996524

หรือ line @strategicman ครับ


Comment