สุขภาพดี ๆ ต้องสร้าง


หมวดหมู่: Health
20Jul 2023
Health 44 view

ป้องกันดวงตาของท่านจาก 4 โรคทางตานี้

20 ก.ค. 2566 44 view Health

4 อันดับแรกของโรคทางตาที่เกิดขึ้นกับคนไทย เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็น และสายตาเลือนราง จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยทางโรคตาเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่...