5 เสาหลักแห่งความสำเร็จ

 08 เม.ย. 2565 22:49 น.    เข้าชม 154    Managing Yourself
5 เสาหลักแห่งความสำเร็จ

ความสำเร็จ ก็เหมือนบ้าน ต้องมีเสาหลัก “5 เสาหลักแห่งความสำเร็จ”

การที่จะมีบ้านที่แข็งแรง บ้านหลังนั้นจะต้องมีเสาที่แข็งแรง ในทำนองเดียวกันกับความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในมิติ การงาน การเงิน สุขภาพ

ความสัมพันธ์ ความรัก การพัฒนาตนเอง ทัศนคติ การสร้างความสนุก และผ่อนคลายให้กับชีวิต ความสำเร็จเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีเสาหลักที่แข็งแรง

 

เมื่อมีเสาหลัก หรือ พื้นฐานที่แข็งแรง ความสำเร็จเหล่านี้ ก็จะเติบโตได้อย่างแข็งแรงเช่นเดียวกัน

 

 

5 เสาหลักแห่งความสำเร็จมีอะไรบ้าง

แล้วเสาหลักแห่งความสำเร็จ มีอะไรบ้างล่ะ 

เสาหลักแห่งความสำเร็จ มีด้วยกัน 5 เสาหลัก ได้แก่

 • เสาหลักที่หนึ่ง รู้ว่าอะไรสำคัญกับตนเอง หรือ รู้ Why  และตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่สิ่งนั้น
 • เสาหลักที่สอง ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และประเมินผล
 • เสาหลักที่สาม ใช้สติในการจัดการหรือรับมือกับอารมณ์ความรู้สึก
 • เสาหลักที่สี่ มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
 • และเสาหลักที่ห้า เพิ่มพูนพลังชีวิตอย่างต่อเนื่อง

นี่คือ 5 เสาหลักแห่งความสำเร็จที่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนต้องมี

แล้วรายละเอียดของแต่ละเสาหลักมีอะไรบ้าง มาติดตามกัน

 

เสาหลักที่หนึ่ง รู้ว่าอะไรสำคัญกับตนเอง และตั้งเป้าหมายไปสู่สิ่งนั้น

Simon Sinek ได้กล่าวไว้ในหนังสือ International Bestseller ของเขาที่มีชื่อว่า “Start with Why” หรือ ที่มีชื่อภาษาไทยว่า “ทำไม ต้องเริ่มต้น ด้วยทำไม” ว่า

สิ่งที่เขาค้นพบในผู้นำ และองค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Apple, มาร์ติน ลูเธอร์คิงส์, สองพี่น้องตระกูลไรท์ เวลาจะทำอะไร พวกเขาจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ หรือ คำถามง่ายๆ ว่า “ทำไม”

 

ยกตัวอย่างเช่น พี่น้องตระกูลไรท์ ตั้งคำถามว่า “ทำไมนกถึงบินได้” และ เจ้า “ทำไม” นี้แหละเป็นจุดเริ่มของการสร้างเครื่องบินลำแรก

หรือ Steve Jobs สงสัยว่า ทำไมมือถือต้องมีปุ่ม ไม่มีไม่ได้เหรอ และ เจ้า “ทำไม” ของ Steve Jobs นำไปสู่การเกิดขึ้นของ iPhone

จากคำว่า ทำไม หรือ Why จะนำไปสู่ ทำอย่างไร หรือ How และ ต้องทำอะไร หรือ What

 

โดยสรุปแล้ว Why คือ จุดเริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง โดยเมื่อรู้ Why หรือ รู้ว่าอะไรสำคัญกับตนเอง สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือ การตั้งเป้าหมาย

 

Tony Robbins ไลฟ์โค้ช ระดับโลก ได้กล่าวประโยคๆ หนึ่ง นั่นคือ การตั้งเป้าหมาย คือ สุดยอดเคล็ดลับในการพาคนๆ หนึ่งไปสู่อนาคตที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับตัวคนๆ นั้น

การตั้งเป้าหมาย โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ชัดเจนก็คือ การสั่งสมอง หรือ การโปรแกรมจิตใต้สำนึก เพื่อสร้างนิสัยหรือพฤติกรรมแห่งความสำเร็จ ต่อจากนั้นความสำเร็จจะค่อยๆ เกิดขึ้น และสะสมวันละเล็กวันละน้อย จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

เสาหลักที่สอง ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลในสิ่งที่ทำ

เมื่อรู้ Why และ มีการตั้งเป้าหมายแล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไป ก็คือ การลงมือทำตามแผนที่จะพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น

 

มีสุภาษิตอเมริกัน อยู่สุภาษิตหนึ่ง ที่กล่าวไว้ว่า

“Actions speak louder than words, but words of action speak proudly”

หรือ การกระทำจะมีเสียงดังกว่าแค่การพูดว่าจะทำ และ ผลของการกระทำนั้นมันจะสะท้อนความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับเรา”

 

Tony Robbins สุดยอดไลฟ์โค้ชระดับโลก ได้กล่าวไว้ว่า “เส้นทางที่ไม่สามารถจะกลายเป็นความจริงได้เลย ก็คือ เส้นทางที่ไม่ได้เริ่มเดินทาง” พูดง่ายๆ ก็คือ ความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากคนๆ หนึ่ง ไม่ลงมือทำ

 

นอกจากลงมือทำแล้ว ยังต้องรู้จักการประเมินผลสิ่งที่ทำด้วย ว่า ได้ผลลัพธ์อย่างไร มีปัญหา หรือ อุปสรรคอะไร จะแก้ไขอย่างไร

 

มีคำกล่าวทางด้านการบริหารจัดการ อยู่ประโยคหนึ่ง ที่กล่าวว่า “You cannot manage what you cannot measure” หรือ “เราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เราไม่สามารถประเมินได้”

ดังนั้น นอกจากจะต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังต้องสามารถประเมินตนเองว่า ใกล้ หรือ ไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหน

 

เสาหลักที่สาม ใช้สติในการจัดการหรือรับมือกับอารมณ์ความรู้สึก

ในระหว่างที่เราลงมือทำ เราจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากมาย และสิ่งเหล่านั้น จะทำให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ และ อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ จะมีผลต่อพฤติกรรมของเรา ทั้งในทางบวก และทางลบ ต่อการไปสู่เป้าหมายของเรา

ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องมีสติ เพื่อเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้น และสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมของเราให้เกื้อกูลต่อการไปสู่ความสำเร็จ

บางครั้งเราเจอปัญหา ที่ทำให้เราท้อแท้ เราก็ต้องรู้จักปลุกปลอบใจ หรือ ให้กำลังใจตนเอง การมองสถานการณ์ทั้งในลักษณะเหรียญสองด้าน คือ มองทั้งแง่ดี และ แง่ลบ ไม่ใช่มองอะไร ก็มองเป็นแง่ลบ

รวมไปถึงการเอาชนะนิสัยแย่ๆ ที่ขัดขวางเราในการไปสู่ความสำเร็จ

 

สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วต้องใช้สติเป็นเครื่องมือในการรับมือ

 

เสาหลักที่สี่ มีความอ่อนตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเข้าใจถึงความจริงในข้อนี้เป็นอย่างดี นั่นคือบางครั้งเราวางแผนไว้แบบหนึ่ง แต่พอเจอสถานการณ์จริง

มันอาจจะไม่เป็นไปตามแผน เราก็ต้องมีความอ่อนตัว ด้วยการปรับแผน ปรับการกระทำ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ยังคงสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายได้

 

ยิ่งในโลกยุคดิจิทัล ที่อะไรๆ มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แทบไม่กระพริบตา ยิ่งต้องมีความอ่อนตัว และยืดหยุ่นสูง เพราะหากไม่ยืดหยุ่น ไม่อ่อนตัว ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เราอาจจะไม่สามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 

เทคนิคในการฝึกสร้างความยืดหยุ่น ความอ่อนตัว ก็คือ การรู้จักตั้งคำถามตนเอง ยกตัวอย่างเช่น

 • คุณเป็นคนที่ยึดติดกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งมากเกินไปหรือไม่
 • เวลาแก้ไขปัญหา คุณเคยหาทางเลือกใหม่ๆ แทนการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ บ้างหรือเปล่า
 • คุณรู้สึกไม่ชอบ หากต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรือ คำวิจารณ์ของผู้อื่น หรือไม่
 • หากย้อนเวลาไปในอดีต คุณเคยมีความจำเป็นใดๆ หรือไม่ ที่ต้องปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง
 • บ่อยไหม ที่คุณคิดที่จะเลิกที่จะประเมินในสิ่งที่ตัวคุณได้ทำ เพียงเพราะว่าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร
 • สมมุติว่าคุณมีลูกน้อง คุณเคยแนะนำให้ลูกน้องมีความยืดหยุ่น หรือ อ่อนตัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

 

เสาหลักที่ห้า เพิ่มพูนพลังชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ในการที่คุณจะรู้ว่า อะไร คือ Why และเป้าหมาย ของคุณ ตามด้วยการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลในสิ่งที่คุณทำ การฝึกสติรับมือกับอารมณ์ความรู้สึก และรู้จักยืดหยุ่น และอ่อนตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 

คุณจะต้องมีพลังชีวิตที่เข้มแข็ง พลังชีวิต ประกอบด้วย พลังกาย และพลังใจ

พลังกายสร้างได้ด้วยการหมั่นออกกำลังกายให้เป็นนิสัย และพลังใจ สร้างได้ด้วยการฝึกสมาธิ หากคุณทำสองสิ่งนี้ให้เป็นนิสัย คุณก็จะมีพลังชีวิตที่เข้มแข้ง

 

สรุป

เรามาสรุปความคิดรวบยอดของ “5 เสาหลักแห่งความสำเร็จ” เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการพาตัวท่านไปสู่ความสำเร็จ

 • ท่านต้องรู้ Why และ ตั้งเป้าหมายรองรับ Why นั้น
 • สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นไม่มี มีแต่สิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
 • จัดการอารมณ์ความรู้สึก ด้วยการใช้สติ เพื่อให้ท่านมีพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อการบรรลุความสำเร็จ
 • ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ท่านต้องรู้จักยืดหยุ่น และอ่อนตัว
 • ท่านต้องเพิ่มพูนพลังชีวิต เพื่อเป็นฐานรากให้กับเสาหลัก ทั้ง สี่

 

และนี่คือ 5 เสาหลักแห่งความสำเร็จที่ผมเอามาฝากท่านในวันนี้ ครับ

 

 


Comment