7 ขั้นตอนปล่อยสินค้าใหม่ สู่ตลาด ให้ปัง รายได้ไหลมาเทมา

 26 ก.ย. 2566 15:46 น.    เข้าชม 78    Entrepreneurship
7 ขั้นตอนปล่อยสินค้าใหม่  สู่ตลาด ให้ปัง รายได้ไหลมาเทมา

หากคุณมี Product ตัวใหม่

และคิดจะปล่อย Product นี้

ออกสู่ตลาด

 

7 ขั้นตอนนี้ ช่วยคุณได้

หนึ่ง กำหนด กลุ่มเป้าหมาย

ของ Product ของคุณให้ชัด

 

สอง ศึกษาพฤติกรรมการซื้อ

ของกลุ่มเป้าหมาย

 

สาม Product Brand ต้องชัด

ไม่ไปซ้ำกับของเจ้าอื่น โดยเฉพาะ

ของคู่แข่ง

 

สี่ รู้จักคู่แข่งให้ดีพอ แล้วพยายาม

หาจุดขายที่แตกต่าง

 

ห้า ทดลองปล่อยสินค้า

เพื่อหา FeedBack จากลูกค้า

แล้วปรับปรุงก่อนปล่อยจริง เช่น

ทดลองให้ใช้ฟรี เป็นต้น

 

หก ปล่อยสินค้าสู่ตลาด

 

และเจ็ด อย่าหยุดปรับปรุง Product

 

นี่คือ 7 ขั้นตอนปล่อยสินค้าใหม่

สู่ตลาด ให้ปัง รายได้ไหลมาเทมา

 


Comment