5 แนวคิดการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตจากประสบการณ์ของ อริสโตเติล สุดยอดปราชญ์โบราณ

 11 ก.ย. 2566 08:16 น.    เข้าชม 1869    Managing Yourself
5 แนวคิดการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตจากประสบการณ์ของ อริสโตเติล สุดยอดปราชญ์โบราณ

ไม่มีใครหรอก

ที่ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง

และไม่มีใครหรอก

ที่จะล้มเหลวในทุกๆ เรื่อง

 

แน่นอน ชีวิตคือส่วนผสม

ของความสำเร็จ และความล้มเหลว

 

นี่คือ คำกล่าวของ “อริสโตเติล”

สุดยอดนักปราชญ์โบราณ

ที่น้อยคนจะไม่รู้จัก

 

เขาบอกว่าชีวิตของเขา

ก็ไม่แตกต่างไปจากคนทั่วไป

คือ ประสบความสำเร็จก็เยอะ

ล้มเหลวก็มากมาย

 

แต่เขาแนะนำว่า หากต้องการ

ประสบความสำเร็จในชีวิต

ก็ลองเอา 5 แนวคิดต่อไปนี้

ไปปรับใช้ในชีวิตดู

 

หนึ่ง การมีชีวิตต้องมีเป้าหมาย

ชีวิตที่ชัดเจน

 

สอง ใช้ความเก่ง ความฉลาด

ของตนเองในทางที่ถูกต้อง

 

สาม ทำอะไรอย่าฝืนธรรมชาติ

 

สี่ ทบทวนเป้าหมายชีวิตบ้าง

เพราะเป้าหมายมักเปลี่ยนไปตาม

ช่วงอายุของเรา

 

และ ห้า ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

และนี่คือ 5 แนวคิดที่ อริสโตเติล

สุดยอดปราชญ์โบราณได้มอบไว้ในกับเรา


Comment