ก่อนสร้างตัวตน ต้องค้นหาตัวตน

17 ต.ค. 2565 479 view Managing Yourself
:
:
การที่รู้ว่า "ตัวตนที่แท้จริงของท่าน" คือใคร
และ เป็นอย่างไร คือ จุดเริ่มต้นแห่ง
การสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต

Comment