คอร์สออนไลน์สำหรับพัฒนาตนเอง


หมวดหมู่: Digital Tool
09Nov 2023
Digital Tool 38 view

Image Management and Personal Branding การจัดการภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

09 พ.ย. 2566 38 view Digital Tool

ปัจจุบันภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญทั้งในการทำงานและการอยู่ในสังคม สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราหรือองค์กรให้ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคลและองค์กร นับเป็นการแสดงถึงหน้าตาของ Brand และ Value ของ Brand ได้อ...