9 เคล็ดลับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Team Collaboration for Success)

 03 พ.ย. 2566 17:22 น.    เข้าชม 592    Course Online

การทำงานแบบฮีโร่ เก่งอยู่คนเดียว สำเร็จคนเดียว แบบตัวใครตัวมัน ทีมใครทีมมัน หมดสมัยไปนานแล้ว ยุคนี้องค์กรที่จะอยู่รอด อย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ยึดเป้าหมายเดียวกัน สมาชิกในทีมและระหว่างทีม ต้องร่วมมือร่วมใจกัน องค์กรนั้นจึงจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง


Comment