มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่าง ปัญหา หรือ อุปสรรค กับโอกาส

 21 พ.ค. 2563 12:33 น.    เข้าชม 1537    Entrepreneurship

มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่าง
ปัญหา หรือ อุปสรรค กับโอกาส
ผู้ประกอบการที่แท้จริง
จะสามารถเปลี่ยนทั้งปัญหา อุปสรรค
รวมไปถึงโอกาส
ให้เป็นประโยชน์ของธุรกิจตนเองComment