7 คำคมของเศรษฐีแสนล้าน Richard Branson

 23 ธ.ค. 2565 12:29 น.    เข้าชม 1412    Entrepreneurship

7 คำคมของเศรษฐีแสนล้าน
Richard Branson
.
หนึ่ง สิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิตของผม
คือ การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
และพยายามที่จะไปให้เกินเป้าหมายนั้น
.
สอง โอกาสทางธุรกิจ
เปรียบได้ดั่งรถบัส
มันจะแวะเวียนมาหาเราเสมอๆ
.
สาม ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ
คือ ธุรกิจที่มีเป้าหมายที่ก้าวข้าม
การมุ่งแต่ผลกำไร
.
สี่ ไม่ควรเรียนรู้ด้วยการทำตามกฏเกณฑ์
แต่ควรเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ
และ จากการทำผิดพลาด
.
ห้า การทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
คือ การแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
โดยใช้การฟัง
.
หก ความหมายของความสำเร็จ
คือ อยากสำเร็จมากๆ
ก็ต้องลงมือทำมากๆ
.
เจ็ด เส้นแบ่งระหว่างความสำเร็จ
กับ ความล้มเหลว
มันเป็นเส้นแบ่งที่บางเบามาก
และถ้าคุณทำผิดพลาด
โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ
คุณจะตกไปอยู่ในฝั่งที่ล้มเหลวทันที
.
และนี่คือ 7 คำคมในเรื่องการทำธุรกิจ
ของ Richard Branson
.
#RichardBranson
#Virgin
#คำคมแสนล้านComment