คุณไม่มีทางที่จะก้าวหน้า หากคุณไม่พยายามท้าทายในสิ่งที่คุณเคยทำได้

 21 พ.ย. 2566 14:44 น.    เข้าชม 36    Managing Yourself
Comment