ปีใหม่ เป้าหมายใหม่ และชีวิตใหม่ที่ไฉไลกว่าปีที่แล้ว ท่านทำได้ หากรู้เคล็ดลับ 6 ขั้นตอนนี้

 04 ม.ค. 2565 11:09 น.    เข้าชม 75    Managing Yourself

ปีใหม่ เป้าหมายใหม่ และชีวิตใหม่ที่ไฉไลกว่าปีที่แล้ว
ท่านทำได้ หากรู้เคล็ดลับ 6 ขั้นตอนนี้
.
ไม่ว่าปีที่แล้วจะเป็นอย่างไร
ขอให้ท่านจงขอบคุณสิ่งเหล่านี้
.
ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่ทำให้เราปลาบปลื้ม
ขอบคุณสิ่งร้ายๆ ที่เปรียบได้ดั่ง
บททดสอบที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
.
นั่นคือเรื่องราวของปีเก่า
.
ความท้าทาย ก็คือ
จะใช้สิ่งที่ผ่านมา
ให้เกื้อกูลต่อชีวิตใหม่
ในปีใหม่ได้อย่างไร
.
จุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ ในปีใหม่
ก็คือ การตั้งเป้าหมายใหม่
.
แล้วท่านจะตั้งเป้าหมาย และ
ขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุผล
อย่างไร
.
วันนี้ ผม Strategic Man
มีเคล็ดลับ 6 ขั้นตอน
.
ที่จะช่วยให้ท่านสามารถ
ตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่
ที่จะช่วยให้ท่านบรรลุเ
ป้าหมายได้อย่างมืออาชีพ
ในแบบที่ท่านจะต้อง
ตะลึงกับผลลัพธ์ของมัน
.
พร้อมหรือยัง...พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย
.
เคล็ดลับ 6 ขั้นตอน มีอะไรบ้างล่ะ
.
ขั้นตอนที่ 1 เปิดหัวใจค้นหาเข็มทิศชีวิต
.
สิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือ การเปิดหัวใจเพื่อ
ค้นหาเข็มทิศชีวิต หรือ ค้นหาว่าความรู้สึกที่
ทำให้ท่านเป็นสุขคืออะไร
.
การเปิดหัวใจ ก็คือ
การกลับเข้ามาฟัง
ความรู้สึกภายในของตนเอง
ว่าจริงๆ แล้ว ความรู้สึกอะไร
ที่ทำให้ท่านมีความสุขในชีวิต
.
ความรู้สึกเหล่านี้ นี่แหละ ที่จะเป็น
เข็มทิศชี้ทางให้กับชีวิตของท่าน
.
คนที่ค้นพบ “เข็มทิศชีวิต”
ชีวิตจะมีความสุข
และประสบความสำเร็จในชีวิต
.
ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่สามารถ
ค้นพบ “เข็มทิศชีวิต”
(เพราะไม่เคยฟังเสียงภายในตนเอง
ส่วนใหญ่จะฟังเสียงจากคนอื่น)
.
ชีวิตอาจจะ ประสบความสำเร็จ
และจะไม่รู้สึกมีความสุข.
.
หรือบางคน ทั้งไม่ประสบ
ความสำเร็จ แถมไม่มี
ความสุขอีกต่างหาก
.
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
วงล้อชีวิต
.
เมื่อท่านได้ตั้งคำถามตนเอง
ตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว
.
สิ่งที่ท่านจะต้องถามตนเอง ก็คือ
ท่านรู้สึกพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน
ในแต่ละมิติของชีวิต
ภายใต้วงล้อชีวิตของท่าน
.
วงล้อชีวิต มีด้วยกัน 8 มิติ ได้แก่
การงาน, การเงิน, สุขภาพ, ความรัก
ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง,
ทัศนคิต/จิตวิญญาณ,
การพัฒนาตนเอง
และ การผ่อนคลายในชีวิต
.
หลังจากประเมินแล้ว ให้ท่านเลือก
ด้านที่ท่านรู้สึกพึงพอใจน้อยที่สุด
หรือด้านที่ท่านคิดว่าต้องทำให้ดีขึ้น
จำนวน 3 ด้าน เพื่อนำไปเป็น
เป้าหมายในปีใหม่
.
(หมายเหตุ หากเลือกเกิน 3 ด้าน
จะไม่เกิดพลังแห่งการ Focus)
.
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งเป้าหมายให้ชัดอย่างมืออาชีพ
.
นำเป้าหมายที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มาจัดทำเป็นเป้าหมาย
ที่ชัดเจน ในลักษณะ SMART Goal
.
ต่อจากนั้นให้แปลง SMART Goal ทั้ง 3 ด้าน
นั้นให้เป็น Vision Based Goal
แบบว่า พอหลับตาท่านสามารถเห็นภาพ
และรู้สึกถึงการเกิดขึ้นของเป้าหมายนั้น
ได้อย่างชัดเจน ดุจดั่งว่า
ท่านกำลังดูภาพยนตร์อยู่
.
ขั้นตอนที่ 4 สร้าง Action plan รองรับเป้าหมาย
.
นำเป้าหมายแบบ SMART Goal ในขั้นตอนที่ 3
มาจัดทำ Action Plan ที่ประกอบด้วย
5 W 1 H นั่นคือ
What คือ ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่จะบรรลุเป้าหมาย
Why คือ ทำไมต้องทำสิ่งเหล่านี้
Who คือ ใครที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายบ้าง?
When คือ ทำเมื่อไร
Where คือ ทำที่ไหน
และ How คือ ทำอย่างไร
.
ขั้นตอนที่ 5 โปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อสร้าง
นิสัยแห่งความสำเร็จ ด้วย 3 เทคนิคหลัก และ
1 เทคนิคเสริม
.
เป็นที่ทราบกันดีว่า “นิสัย”
คือ สิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมในชีวิตของเรา
มากกว่า 90-97%
.
ดังนั้นท่านจะต้องสร้างนิสัย
ที่เกื้อกูลต่อการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
.
ในการสร้าง “นิสัย”
จะใช้การโปรแกรมจิตใต้สำนึก
ด้วย 3 เทคนิดหลัก 1 เทคนิคเสริม
.
ในทุกๆ เช้า และ ก่อนนอน
ให้ท่านทำดังนี้
.
บอกตนเองเป็นประโยคเชิงบวก
ในลักษณะ “ฉันเป็น.....
หรือ “ฉันมี.......
.
ในขณะที่ท่านบอกตนเองด้วย
ประโยคเชิงบวกดังกล่าว ให้ท่าน
จินตนการให้เห็นภาพ และรู้สึก
ถึงสิ่งนั้น (Vision Based Goal)
.
หากในบางครั้งเกิดความรู้สึกลบๆ
เช่น เกิดอาการท้อถอย
.
ท่านอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนี้
วนเวียนอยู่ในสมอง อย่างเด็ดขาด
.
แต่ให้ท่าน คุยกับตนเอง ปลุกปลอบ
ใจตนเอง โดยให้ท่านนึกถึง
Vision Based Goal ที่ท่าน
กำหนดไว้
.
และท้ายที่สุด ท่านต้องสร้าง
พลังแห่งการ Focus ด้วยการ
ทำสมาธิทุกๆ วัน วันละอย่างน้อย
5 นาที (ทำได้มากกว่านี้ก็จะเป็นการดี)
.
.
ขั้นตอนที่ 6 ลงมือทำตามแผน และประเมินผลลัพธ์

การบรรลุเป้าหมาย นั้น
เกิดขึ้นจากการลงมือทำ
ตาม Action Plan
.
ต้องมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินรายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน
และรายสามเดือน (90 วัน)
.
ทำไมต้องประเมิน
.
ประเมินให้รู้ว่าท่าน
ได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง
ทั้งจากความสำเร็จ
และความผิดพลาด
ความล้มเหลว ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างทาง
.
และประเมินผลลัพธ์
ที่ท่านกำหนดไว้ใน
SMART Goals
.
การประเมินผลตาม Action Plan
จะทำให้ท่านรู้ว่าท่านบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ จะต้องปรับปรุงอะไรอย่างไร
.
หากท่านทำได้ตาม
เคล็ดลับ 6 ขั้นตอนนี้
ผม Strategic Man
ขอรับประกันว่า
ชีวิตท่านจะรุ่งโรจน์
โชติช่วงชัชวาลแน่นอน
.
รายละเอียดเคล็ดลับ 6 ขั้นตอนนี้
อยู่ในหนังสือ “ชีวิตฉันจะโคตรดี หากรู้อย่างนี้ตั้งแต่แรก”
ท่านสามารหาซื้อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
หรือ สั่งซื้อผ่าน เว็บไซด์ร้านหน้งสือซีเอ็ด
โดยคลิกที่รูปด้านล่างเลยครับ


Comment