ท่านเชื่อหรือไม่ว่า การจินตนาการที่เกิดขึ้นในสมอง นำมาซึ่งความจริงในชีวิต

 22 ธ.ค. 2564 12:24 น.    เข้าชม 69    Managing Yourself

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า การจินตนาการที่เกิดขึ้นในสมอง
นำมาซึ่งความจริงในชีวิต

คำถามนี้อาจจะมีคำตอบหลากหลาย
บางคนอาจจะเชื่อ
บางคนอาจจะไม่เชื่อ

แต่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้
ยืนยันว่า

“การจินตนาการที่เกิดขึ้น
ในสมอง นำมาซึ่งความจริงในชีวิต”
นี้เป็นความเป็นจริง

นักวิทยาศาสตร์ทางสมอง
แห่งศูนย์ Welcome Trust
Center แห่งสถาบัน นิวโรโลยี
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ได้เปิดเผยงานวิจัย

The Construction System
Of the Brain”

งานวิจัยนี้พบว่า
คนที่มีความสามารถในการ
จินตนาการสถานการณ์สมมุติ
ได้อย่างละเอียดชัดเจน
มีแนวโน้มค่อนข้างแม่นยำ
ที่จะทำให้เกิดสถานการณ์
เหล่านั้นขึ้นได้จริง

เนื่องจากการสร้าง
ฉากสถานการณ์สมมุติ
ขึ้นในจินตนาการนั้น
จะสนับสนุนระบบ
การสร้างความจริงขึ้น
ในสมอง หรือ Construction
System of the Brain

การค้นพบดังกล่าว อธิบายว่า

เราสามารถใช้กระบวนการนี้
ในการทำงานสร้างสรรค์
เช่น การเขียนบทภาพยนตร์
เขียนหนังสือ หรือ ในงาน
ของนักออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ต้องจินตนาการโดยละเอียด
ถึงการใช้งานที่ต้องตอบโจทย์
ต่อผู้ใช้งานจริง

และที่สำคัญ คือ ความ
สอดคล้องกับกฎแรงดึงดูด
ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างภาพ
จินตนาการแห่งความสำเร็จ
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสมอง
คือ ความจริงครั้งที่ 1
ซึ่งมีผลต่อการสร้างความจริง
ครั้งที่ 2 ในโลกแห่งความ
เป็นจริงได้

สำหรับตัวผม ผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์
ว่า การจินตนาการที่เกิดขึ้นในสมอง
นำมาซึ่งความจริงในชีวิต

ทำไมผมถึงเชื่อ

เหตุผลง่ายๆ ก็คือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตผม
ล้วนเริ่มต้นจากจินตนาการ

แล้วเพื่อนๆ ล่ะครับ
เชื่อแบบผมหรือเปล่า
Comment