ตัวคุณ คือ ศัตรู EGO is the Enemy เมื่อศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดซ่อนอยู่ในตัวคุณ ( Podcast รีวิวหนังสือ)

30 ส.ค. 2564 59 view Managing Yourself
:
:
การยึดถือ “อีโก้ (EGO)” หรือ “ตัวตน” ของตนเอง มันอาจจะเป็นได้ทั้ง “พันธมิตร” ที่จะพาคนๆ หนึ่งไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และในขณะเดียวกัน มันก็เป็นได้ทั้ง “ศัตรู” ที่จะฉุดให้คนๆ หนึ่ง ดิ่งเหวสู่ความล้มเหลว


Comment