11 กฎแห่งความสำเร็จ จาก หนังสือ Think and Grow Rich ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยชายที่มีชื่อว่า “นโปเลียน ฮิลล์”

 23 ธ.ค. 2565 12:27 น.    เข้าชม 758    Managing Yourself

11 กฎแห่งความสำเร็จ จาก หนังสือ Think and Grow Rich
ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยชายที่มีชื่อว่า “นโปเลียน ฮิลล์”
.
แล้ว “กฎแห่งความสำเร็จ” มีอะไรบ้าง
.
หนึ่ง ใครๆ ก็บรรลุเป้าหมายชีวิตได้
หากมีแรงขับเคลื่อนอันแรงกล้า
.
สอง การตั้งเป้าหมาย และการวางแผน
คือ พื้นฐานของความสำเร็จ
.
สาม คนที่ประสบความสำเร็จ
คือ คนที่เชื่อว่าตนเองจะประสบความสำเร็จ
.
สี่ จิตใต้สำนึกกำหนดการกระทำของเรา
.
ห้า ความรู้คืออำนาจที่เกิดจากการเรียนรู้ และลงมือทำ
.
หก การจินตนาการคือการสร้างความจริงครั้งแรก
.
เจ็ด รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง
.
แปด อารมณ์ด้านบวกคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
.
เก้า มีความแน่วแน่ ต่อเนื่อง และไม่ย่อท้อ
.
สิบ พาตัวไปอยู่ใกล้ๆ คนฉลาด
.
สิบเอ็ด สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุน
.
และนี่คือ 11 กฎแห่งความสำเร็จ
ในหนังสือ Think and Grow rich
.
#กฏแห่งความสำเร็จ
#thinkandgrowrich
#นโปเลียนฮิลล์Comment