ท่านอยากรู้ไหม อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนๆ หนึ่ง ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

 23 ธ.ค. 2564 16:38 น.    เข้าชม 56    Managing Yourself

ท่านอยากรู้ไหม อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนๆ หนึ่ง
ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

ไม่ว่าใครๆ ในโลกนี้
ล้วนแล้วแต่ต้องการ
ประสบความสำเร็จในชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่อง

การงาน

การเงิน

การพัฒนาตนเอง

การมีสุขภาพที่ดี

การมีครอบครัวที่อบอุ่น

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้คนรอบข้าง

และการมีทัศนคติที่ดีในชีวิต

แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่า
คนส่วนใหญ่ ถึงแม้จะหวัง
ที่จะประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง
มันมักจะไม่ค่อยจะเป็นไป
ตามที่หวังนัก

ทำไม ทำไม ทำไม

และ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้
เกิดสถานการณ์เยี่ยงนี้

และนี่ 3 สาเหตุหลักๆ
ที่ทำให้เกิดสถานการณ์เยี่ยงนั้น

สาเหตุที่ 1 สั่งสมองไม่ชัด

สาเหตุที่ 2 ไม่สร้างนิสัยสู่ความสำเร็จ
.
สาเหตุที่ 3 ไม่มี Action Plan

มาดูกันซิว่า แต่ละสาเหตุ
มีรายละเอียดแบบสรุปๆ
อย่างไรกันบ้าง

สาเหตุที่ 1 สั่งสมองไม่ชัด

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
ต้องเริ่มต้นจากการตั้ง “เป้าหมาย”

ในศาสตร์ทางสมอง หรือ
Neuro science ได้กล่าวไว้ว่า
“การตั้งเป้าหมาย”
คือการ “สื่อสารกับสมอง”

คือแบบว่า ถ้าต้องการให้
สมองเห็น และพาไปเรา
ไปสู่สิ่งที่เราต้องการ
เราต้องตั้ง “เป้าหมายให้ชัด”
(ชัดแบบโคตรๆ เลยครับ)

แต่ถ้าหากเป้าหมาย “ไม่ชัด”
หรือ มี “เป้าหมาย” มากมาย
หลาย “เป้าหมาย”

สมองของเราจะไม่รู้ว่า
อะไรคือ “สิ่งที่สำคัญ” ที่สุด
สำหรับเรา


พูดง่าย สมองเขางงๆๆๆ

เมื่อสมองไม่รู้ว่าอะไรสำคัญ
หรือ ตกอยู่อยู่ในสภาวะ “งงเด๊ะ”
พลังแห่งการ Focus ซึ่งเป็น
สิ่งที่สำคัญสุด ก็จะไม่เกิด

นี่คือ สาเหตุที่หนึ่ง ที่เกิดขึ้น ณ จุดเริ่มต้น
ของการไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
นั่นคือ “สั่งสมองไม่ชัด” นั่นเอง

ดังนั้นหากต้องการเพิ่มโอกาส
แห่งความสำเร็จ จะต้องรู้จัก
การ “สั่งสมอง” แบบชัดๆ

สาเหตุที่ 2 ไม่สร้างนิสัยสู่ความสำเร็จ

พฤติกรรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่หนึ่ง พฤติกรรมที่เกิดจาก
จิตสำนึก คือ แบบว่า การกระทำ
ที่ไม่อัตโนมัติ คือ ก่อนทำคิด
หรือรู้ตัวก่อน ถึงจะทำ

พฤติกรรมรูปแบบที่หนึ่ง
มีผลต่อชีวิตเราเพียง 3 – 10%
เท่านั้น

รูปแบบที่สอง พฤติกรรมที่เกิดจาก
จิตใต้สำนึก หรือ ที่เราเรียกมันว่า
“นิสัย” นั่นเอง คือ แบบว่ามันเป็น
พฤติกรรมที่ทำโดยไม่ต้องคิด
เหมือนกับ Auto pilot หรือ
พฤติกรรมที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้ว

พฤติกรรมรูปแบบที่สอง
มีผลต่อชีวิตเรา 90-97%
เลยทีเดียว

หากคนๆ หนึ่งไม่ได้สร้าง “นิสัย”
ในลักษณะที่เกื้อกูล
ต่อการไปสู่ความสำเร็จ
(แต่ในจิตใต้สำนึกมีแต่
นิสัยถ่วงความสำเร็จ)
ก็ยากที่คนๆ นั้น
จะไปสู่ความสำเร็จได้

ดังนั้นต้องรู้จักการ
สร้าง “นิสัย” ด้วยการ
โปรแกรมจิตสำนึก

สาเหตุที่ 3 ไม่มี Action Plan

เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญสุด
เนื่องจากเป็นต้นทุนสำคัญในชีวิต
ที่มีจำกัด และไม่สามารถ
หามาเพิ่มได้ คือแบบว่า
“หมดแล้ว หมดเลย”

ดังนั้นเราต้องใช้เวลา
ในการพาตัวเราไปสู่
เป้าหมายให้คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

การที่จะทำให้
การใช้เวลา เกิดความ
คุ้มค่าสุดๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากวางแผน

หรือที่เรียกกันว่า
Action Plan นั่นเอง

ดังนั้นหากต้องใช้เวลา
ให้คุ้มค่าสุดๆ และเกื้อกูล
ต่อการไปสู่เป้าหมาย
ก็ต้องมี Action Plan

และนี่คือ 3 สาเหตุหลัก
ที่ทำให้คนส่วนใหญ่
ที่ต้องการไปถึงเป้าหมาย
แต่ไปไม่ถึงสักที

Comment