Excel Statistics & Simulation : วิเคราะห์สถิติและทำแบบจำลองช่วยตัดสินใจด้วย Excel

 15 พ.ย. 2566 11:02 น.    เข้าชม 51    Course Online

คอร์สนี้จะสอนหลักการทางสถิติและการใช้เครื่องมือสถิติ รวมถึงการทำ Simulation ใน Excel เพื่อช่วยในการตัดสินใจและสรุปผล ออกแบบให้แม้แต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของสถิติมาก่อนก็เรียนได้ เพราะเราสอนตั้งแต่หลักการความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบต่าง ๆ ทฤษฎีสำคัญ ๆ ไปจนถึงการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยที่เน้นไปที่การประยุกต์ใช้ Excel มาช่วยทั้งการเขียนสูตร และใช้เครื่องมือใน Data Analysis Toolpak


Comment