คุณเป็น ผู้นำ แบบไหน มี คุณสมบัติ และ Mindset แบบผู้นำ หรือไม่

 25 ส.ค. 2564 18:42 น.    เข้าชม 262    Leadership
คุณเป็น ผู้นำ แบบไหน และ มี Mindset แบบผู้นำ หรือไม่

ผู้นำทำอย่างไร หรือ มีวิธีการนำ อย่างไรจึงทำให้บุคลากร หรือ ผู้ตามเกิดความผูกพัน กับงาน แล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยความเต็มใจ

ในขณะที่ ผู้นำบางคน นำอย่างไร นอกจากบุคลากร จะไม่เต็มใจในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเกลียดชัง และพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้นำ ให้ไปจากองค์กร
Comment