เรียนฟรี 2 คอร์สออนไลน์
สร้าง Mindset ฝ่าวิกฤตโควิด

          สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งทำให้ชีวิตของคนไทยต้องตกอยู่ในความลำบาก ตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งในเรื่องการสร้างรายได้ และการใช้ชีวิตที่มีความสุข

          ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

          สิ่งที่สำคัญยิ่งในการเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ คือ การมี Mindset ที่แข็งแกร่ง

          ในฐานะที่ผม Strategic Man ซึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่ง จึงมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการชีวิตเหลือพี่น้องคนไทย โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง Growth Mindset ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญที่สุดในการฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อพาชีวิตฝ่าฟันอุปสรรค แล้วไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในมิติใดในชีวิต หรือ ในสถานการณ์ใดๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

          ดังนั้น ผมจึงได้สร้าง คอร์ส ออนไลน์ เกี่ยวกับการสร้าง Mind set ขึ้นมา สองคอร์ส

          คอร์ส แรก มีชื่อว่า “17 Mindset เศรษฐีร้อยล้าน” ซึ่งผมได้ศึกษามาจากหนังสือ Secrets of Millionaire Mind ของ T Harv Eker

          และ คอร์สที่สอง มีชื่อว่า “16 Mindset ผู้ชนะ เอาชนะได้ ในทุกวิกฤต” ซี่งเป็น Mindset ตามหลักการ NLP หรือ Neuro Linguistic Programming หรือ ศาสตร์ในการสื่อสารกับสมองเพื่อสร้างความสุข และความสำเร็จให้กับชีวิต

          ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ทั้งสองหลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคลิกที่ปุ่มลงทะเบียน ด้านล่างเลยครับ

          และผมขออวยพรให้ทุกคน มีชีวิตที่มีความสุข อยู่รอดปลอดภัย และฝ่าฟันสถานการณ์โควิดไปด้วยกัน