Strategic Man

16 Mindset ผู้ชนะ
เอาชนะได้ในทุกวิกฤต


ชีวิตท่านจะมีแต่ชัยชนะ หากท่านเข้าใจ Mindset แห่งผู้ชนะ และปลูกฝังมาลงในจิตใต้สำนึกของท่าน

share:

          ผมคิดว่าทุกท่าน ทราบดี ว่าอะไรอยู่เบื้องหลัง ของการกระทำของคนๆ หนึ่ง.....

          สิ่งนั้นก็คือ Mindset หรือ พูดภาษาชาวบ้าน คือ คนๆ นั้นมีความเชื่อ หรือ ชุดความเชื่อ อะไร ที่ถูกฝังอยู่ในหัว

          “ฉันทำแบบนี้ เพราะฉันมีความเชื่อแบบนี้ ....ฉันไม่ทำแบบนี้ เพราะฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ ไม่น่าจะ Work”

          นี่คือ คำพูดที่ท่าน และ ผมได้ยินอยู่ทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง.....เสียงเหล่านี้ มีทั้งเสียงที่กึกก้องอยู่ภายในหัวเรา....ตามความเชื่อที่เรามี หรือ เสียงที่เราได้ยิน จากเสียงพูดของคนอื่นๆ รอบตัวเรา

          สืบเนื่องจากความเชื่อที่อยู่ในหัวของเขา หรือ เธอ

          ผมกำลังจะบอกให้อะไรท่าน หรือครับ...ใช่ครับ ผมกำลังบอกท่านว่า เจ้า “Mindset” มันเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญ มันจะทำให้ท่านเป็น “ผู้ชนะ” หรือ “ผู้แพ้” ในเกมส์แห่งชีวิตของท่านเลยทีเดียว

          ในฐานะที่ผมเป็น NLP Master Coach ผมจะมีแนะนำ Mindset แห่งผู้ชนะ ตามหลักการ NLP หรือ Neuro Linguistic Programming เพื่อให้ท่านนำไปโปรแกรมลงจิตใต้สำนึกของ ซึ่งมาจะนำ “ความชนะ” มาสู่ชีวิตของท่าน

          อยากรู้ใช่ไหมครับ ว่า Mindset แห่งผู้ชนะมีอะไรบ้าง

          หากท่านต้องการทราบ กดลงทะเบียน ใน ฟรี Webinar “16 Mindset ผู้ชนะ เอาชนะได้ในทุกวิกฤต” ด้านล่างนี้เลยครับ