Strategic Man

Introduction to Business Model, Business Model ชัด มีชัยไปกว่าครึ่ง


บ้านที่แข็งแรง มั่นคง ต้องมีพิมพ์เขียวที่ชัดเจน เช่นกันทำธุรกิจให้แข็งแรง และ มั่นคงก็ต้องมีพิมพ์เขียว หรือ Business Model ที่ชัดเจน

share:

มาเรียนรู้กันครับว่า Business Model ที่มีความชัดเจน ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมไปถึงเรียนรู้เทคนิคในการ โค้ชชิ่ง เพื่อสร้าง Business Model ที่ชัดเจน

หากท่านต้องการเรียนรู้ในเรื่องนี้ กรุณากดลงทะเบียน ใน ฟรี Webinar “Introduction to Business Model, Business Model ชัด มีชัยไปกว่าครึ่ง” ด้านล่างนี้เลยครับ