เคล็ดลับ 6 ขั้นตอน ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตดีขึ้น ในทุกๆ 90 วัน

แชร์คอร์สนี้:
2,990 บาท
สามารถผ่อนชำระได้
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:
  • ซื้อครั้งเดียว เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ
  • เนื้อหาทั้งหมด 32 วีดีโอ, 0 ไฟล์เสียง ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 27 นาที
  • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download
  • เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ผ่านคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์เคลื่อนที่ และทีวี
คำอธิบายคอร์สออนไลน์:

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในมิติ การงาน การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์กับผู้คน การพัฒนาตนเอง ทัศนคติ/จิตวิญญาน สุขภาพ และการพักผ่อน/ผ่อนคลาย ก็คือ การตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

การตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ จะเป็นการบอกสมองของเราให้รับรู้ว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต

เมื่อสมองรู้แล้วว่า อะไรคือเป้าหมายสำคัญในชีวิต สมองจะมองหาสิ่งนั้น และปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับการไปสู่เป้าหมาย

มาเรียนรู้ เคล็ดลับ 6 ขั้นตอนในการตั้งเป้าหมายในแต่ละมิติของชีวิต เพื่อสั่งสมอง ให้พาเราไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ได้อย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
1) เรียนรู้สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือความสำเร็จที่ต้องการไปให้ถึง
2) เรียนรู้การทำงานของสมอง จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นสุดยอดวิธีการในการขจัดสาเเหตุที่ขัดขวางตัวเราไปสู่ความสำเร็จ
3) เรียนรู้ 6 ขั้นตอนของกระบวนการตั้งเป้าหมาย เพื่อสั่งสมอง ให้พาเราไปสู่ความสำเร็จ
4) นำสิ่งที่เรียนรู้ในข้อ 1-3 มาลงมือตั้งเป้าหมายจริงๆ เพื่อขับเคลื่อนตนเองไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ
5) เรียนรู้และลงมือโปรแกรมจิตใต้สำนึก ด้วย Web Application PLOA ที่ออกแบบมาสำหรับช่วยในการโปรแกรมจิตใต้สำนึก และเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตาม และประเมินผลผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
1) นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเรียน
2) มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน
3) เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
4) คนที่ต้องการประสบความสำเร็จ แต่ติดขัด หรือ ติดล็อคบางเรื่อง ทำให้ความสำเร็จไม่คืบหน้า
5) Life Coach
6) HR Manager

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
1) เข้าใจตนเองว่าต้องการอะไรในชีวิต
2) มีจริงจังในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
พูดคุยเกี่ยวกับคอร์สนี้

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา

เนื้อหาหลักสูตร

บทนำ
     จินตนาการ คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ 2.39
บทที่ 1: ความเชื่อ และความศรัทธาคือศาสตราอันทรงพลัง
     ความเชื่อ และความศรัทธาคือศาสตราอันทรงพลัง 4.36
บทที่ 2: 3 สาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถดึงดูดความสำเร็จ
     3 สาเหตุสกัดกั้นการดึงดูดความสำเร็จ 3.29
     สั่งสมองไม่ชัด 5.06
     ขาดชุดความคิด หรือ นิสัยเชิงบวกที่เกื้อกูลต่อการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จ 6.07
     ไม่ลงทำ ขาด Action Plan 7.47
บทที่ 3: กลไก และผู้ช่วยคนสำคัญในการดึงดูดความสำเร็จ
     กลไก และผู้ช่วยคนสำคัญในการดึงดูดความสำเร็จ 1.41
     สมองสามส่วน 5.27
     ระบบ RAS พระเอกตัวจริงในการดึงดูดความสำเร็จ 9.36
     จิตใต้สำนึก มาเฟียตัวจริง 5.46
     ความถี่คลื่นสมอง กับ พฤติกรรมมนุษย์ 7.49
     กฎของจิตใต้สำนึก 12.25
     การทดลองที่โลกตะลึง 8.31
บทที่ 4: เคล็ดลับในการสั่งสมอง ให้พาท่านไปสู่ความสำเร็จ
     6 Step ในการสั่งสมอง สู่ความสำเร็จ 2.26
     Step ที่ 1 อะไรคือคุณค่าหลัก หรือ ความรู้สึกสำคัญ ที่ขับเคลื่อนชีวิตของท่าน 5.47
     Step ที่ 2 ประเมินความพึงพอใจในแต่ละมิติของชีวิต 7.55
     Step ที่ 3 การสั่งสมอง (ตั้งเป้าหมาย) อย่างมืออาชีพ 4.4
     Step ที่ 4 การจัดทำ Action Plan 1.31
     Step ที่ 5 การสร้างนิสัยดึงดูดความสำเร็จ (ตอนที่ 1) 2.15
     Step ที่ 5 การสร้างนิสัยดึงดูดความสำเร็จ (ตอนที่ 2) 6.21
     Step ที่ 6 การลงมือทำ และประเมินผล 7.12
บทที่ 5: Web Application ที่ช่วยในการสั่งสมอง (ตั้งเป้าหมาย)
     Step ที่ 1 กำหนดคุณค่าหลัก ที่ขับเคลื่อนชีวิตของท่าน 0.59
     Step ที่ 2 ประเมินความพึงพอใจในแต่ละมิติของชีวิต 1.26
     Step ที่ 3 การสั่งสมอง (ตั้งเป้าหมาย) 1.19
     Step ที่ 4 การจัดทำ Action Plan 1.47
     Step ที่ 5 การสร้างนิสัยดึงดูดความสำเร็จ 1.43
     Step ที่ 6 การลงมือทำ และประเมินผล 5.45
บทที่ 6: Mindset ของผู้ชนะ
     Mindset อันดับ 1-4 4.19
     Mindset อันดับ 5-8 2.55
     Mindset อันดับ 9-12 5.26
     Mindset อันดับ 13-16 4.12
บทที่ 7: เมื่อกฎแห่งแรงดึงดูด เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม
     เมื่อกฎแห่งแรงดึงดูด เปลี่ยนแปลงชีวิตผม 5.24