การเปิดใจรับฟัง ความคิดใหม่ ความเชื่อใหม่ ที่แตกต่างหรือท้าทายความคิด ความเชื่อเดิม คือ การสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิม ร้อยเท่า พันเท่า

 22 เม.ย. 2563 18:33 น.    เข้าชม 1838    Managing Yourself

การเปิดใจรับฟัง ความคิดใหม่ ความเชื่อใหม่ ที่แตกต่างหรือท้าทายความคิด ความเชื่อเดิม
คือ การสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิม ร้อยเท่า พันเท่าComment