นโยบายการคืนเงินและยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการคืนเงิน

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการ และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@richhap.com ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินค่าบริการ หากเลย 7 วันแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย การคืนเงินค่าบริการจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ info@richhap.com