ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด

มีผลบังคับใช้ พฤศจิกายน 2562

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์ richhap") ท่านได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุเพิ่มเติมในเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด ("richhap") ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ richhap.com ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย ดังนั้น ท่านจึงควรเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์ richhap.com

เว็บไซต์ richhap.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้นั้น เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำและดูแลโดย บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ richhap.com ท่านต้องยอมรับ และ เข้าใจว่าเว็บไซต์อื่นๆ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้

การบริการทางการสื่อสาร

การบริการทางการสื่อสารหมายถึงการบริการอีเมล์ การให้ความคิดเห็นผ่านบทความ และ/หรือการอำนวยความสะดวกทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เมื่อท่านใช้บริการทางการสื่อสารเพื่อโพสข้อเสนอแนะ ส่งหรือรับข้อความหรือข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสม ย่อมหมายถึงท่านยอมรับในการบริการทางการสื่อสาร ซึ่งท่านจะไม่

 • ใช้การบริการทางการสื่อสารเพื่อชี้นำ และ/หรือเผยแพร่การสำรวจ การประกวดแข่งขัน จดหมายลูกโซ่ อีเมล์ขยะ สแปม (spamming) การส่งข้อความซ้ำ หรือ การส่งข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ
 • หมิ่นประมาท ให้ร้าย หลอกลวง ก่อกวน ข่มขู่หรือพฤติกรรมอื่นๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล) และอื่นๆ
 • ประกาศ โพส อัพโหลด เผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลต่างๆที่ไม่เหมาะสม ลบหลู่สิ่งที่เคารพสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมิ่นประมาทลามกอนาจาร หยาบคาย หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • อัพโหลด หรือ เผยแพร่ไฟล์ข้อมูลที่บรรจุรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์หรืออื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า (หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิสาธารณะ) ยกเว้น ท่านจะมีสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิควบคุม หรือได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้
 • ใช้ข้อมูลต่างๆรวมถึงรูปภาพหรือภาพถ่ายที่เราจัดให้ผ่านทางบริการต่างๆ ในเจตนาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้าสิทธิบัตร ความลับทางธุรกิจ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • อัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัส ไฟล์ผิดกฎหมาย ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
 • ละเมิดต่อกฎหมาย หรือ กฎข้อบังคับต่างๆ
 • สร้างข้อมูลบุคคลปลอม เพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงผู้อื่น หรือ ทำให้ผู้อื่นสับสน

richhap ไม่จำเป็นต้องตรวจตรา ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความหรือข้อมูลที่ปรากฏในการบริการการสื่อสาร ดังนั้น richhap ขอปฏิเสธการรับผิดและการรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการบริการการสื่อสาร และการกระทำใดๆ จากการใช้การบริการการสื่อสารของท่าน โดย richhap ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ถูกโพส รวมทั้งมีสิทธิในการแก้ไข หรือปฏิเสธการโพส หรือลบข้อมูล หรือระงับการใช้การบริการการสื่อสารของท่าน ภายใต้ดุลยพินิจของ richhap แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม richhap ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลหากเห็นว่ามีความจำเป็นในเชิงของกฎหมาย กฎข้อบังคับ กระบวนการ ทางกฎหมาย หรือ การร้องขอของรัฐบาล

ข้อมูลที่อัพโหลดสำหรับการบริการทางการสื่อสารอาจมีการจำกัดการใช้งาน การโพส การทำซ้ำ และ/หรือการเผยแพร่ ซึ่งท่านต้องยอมรับในข้อจำกัดที่กำหนดไว้เมื่อท่านดาวน์โหลดข้อมูล

ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ richhap รวมถึงไม่จำกัดเพียงรูปภาพ ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ ข้อความเสียง หรือ คลิปวีดีโอ ("เนื้อหา") เป็นของ richhap และเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ การใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ของ richhap หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้า ท่านสามารถชม หรือ ดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยท่านต้องรักษาลิขสิทธิ์ และ เอาใจใส่ถึงความเป็นเจ้าของดังที่ได้ระบุในเนื้อหานี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขเนื้อหาใดๆ หรือ ทำซ้ำ นำเสนอสู่สาธารณชน เผยแพร่ หรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทั้งนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์อื่น หรือ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายบริการที่ปรากฎในเว็บไซต์ richhap รวมถึงเครื่องหมายทางการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท อาร์เอ็มไอ ดิจิทัลโซลูชั่น จำกัด เครื่องหมายที่จดทะเบียน และ ไม่จดทะเบียนของบริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด richhap.com เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า สัญลักษณ์ของการให้บริการต่างๆ ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ระบุมาข้างต้นทั้งสิ้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าและชื่อสินค้า เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดย richhap หรือ บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ทั้งหมด ("ซอฟต์แวร์") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ richhap.com ล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจาก richhap ทั้งสิ้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำซอฟท์แวร์โดยเด็ดขาด เว้นแต่การทำซ้ำหรือ การเผยแพร่ซ้ำนั้น จะได้รับการอนุญาตเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร แนบไปพร้อมกับซอฟต์แวร์นั้นๆ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลงซอฟต์แวร์โดยเด็ดขาด การใช้ซอฟท์แวร์ต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่อยู่ในสัญญาที่แนบไปพร้อมกับซอฟต์แวร์เท่านั้น ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ จนกว่าท่านจะได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงในใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

นอกเหนือจากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น ซอฟต์แวร์ได้รับการรับประกันหากท่านใช้งานตามข้อตกลงที่ระบุในใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมกับซอฟต์แวร์เท่านั้น นอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุในใบอนุญาต บริษัท โซเชี่ยล สตราทีจิค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทสาขาและผู้ได้รับอนุญาตจาก richhap ไม่ให้คำรับรอง หรือ การรับประกันในเงื่อนไขและการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมถึงการรับประกันทุกอย่างตามที่ระบุไว้ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ชื่อและการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย

การสื่อสารของผู้ใช้งาน

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความหมาย ตามที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลแล้วนั้น ข้อความ หรือ ข้อมูลอื่นๆ หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านส่ง หรือ โพสที่เว็บไซต์ richhap.com จะไม่ถือเป็นความลับหรือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ("การสื่อสาร") และถือว่าท่านแสดงออกและรับประกันว่า ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้การสื่อสารดังกล่าวจากเจ้าของที่แท้จริงแล้ว richhap ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการสื่อสารดังกล่าว แต่เป็นความรับผิดชอบของท่าน ในการตัดสินใจที่จะนำการสื่อสารที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา richhap ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอด โพส ประกาศ คัดลอก เปิดเผย ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งผ่าน รวบรวมและอื่นๆ รวมถึงใช้การสื่อสาร รูปภาพ เสียง ข้อความและสิ่งอื่นๆ ในการสื่อสารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในสื่อทุกประเภททั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น richhap ยังสามารถใช้ความคิด ความเห็น วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ของท่านที่อยู่ในการสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต สินค้าทางการตลาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายหรือชดใช้ใดๆให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับและเข้าใจว่า richhap ไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆ ในการใช้ความคิดหรือข้อมูลต่างๆ ในการสื่อสาร และ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากการใช้งานนั้นได้ ท่านไม่สามารถโพส หรือส่งผ่านข้อมูลถึงหรือจากเว็บไซต์ richhap.com ได้อย่างผิดกฎหมาย เพื่อความกระจ่าง ท่านรับรู้ตกลงว่าท่านไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆจาก richhap ในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารดังกล่าวนี้ การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีความปลอดภัยแบบสมบูรณ์ การสื่อสารใดๆ ที่ท่านส่งถึงเว็บไซต์ richhap.com อาจถูกอ่าน หรือถูกสกัดโดยผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่เกิดข้อผูกมัดหรือพันธะให้ richhap ต้องรับผิดชอบต่อท่าน ในกรณีอันเกิดจากการที่ท่านส่งการสื่อสารถึง richhap

การนำเสนอของผู้ใช้งาน

richhap ไม่จำต้องยอมรับหรือพิจารณาความคิด ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลใดๆรวมถึงความคิดแคมเปญโฆษณาใหม่ๆ กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าหรือเทคโนโลยี กระบวนการใดๆ จากประชาชนทั่วไป ("การนำเสนอ") ดังนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องส่งการนำเสนอใดๆ ในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ richhap.com หรืออื่นๆ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งในกรณีที่สินค้า richhap หรือกลยุทธ์ทางการตลาดอาจคล้ายคลึงกับแนวความคิดที่ได้ท่านนำเสนอมายัง richhap richhap ไม่ร้องขอการนำเสนอ หรือ ตกลงยอมรับข้อมูลอันเป็นความลับจากผู้อื่นหรือบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทในเครือของ richhap เรายอมรับความคิดจากสาธารณะ หากมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อย หรือ เป็นข้อมูลสาธารณะหากไม่มีการจดสิทธิบัตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านส่งการนำเสนอใดๆ ที่ไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้องหรือไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นทรัพย์สินของ richhap โดยทันที และ richhap มีสิทธิโดยชอบธรรมในชื่อหรือผลพลอยได้อันพึงมีที่จะเกิดจากการนำเสนอนั้นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม richhap สามารถนำแนวความคิด, ความเห็น, ความคิดสร้างสรรค์, วิธีการ, หรือข้อมูลเทคนิคที่ได้บรรจุอยู่ในการนำเสนอไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ไปใช้ได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่าย และโดยปราศจากการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการพัฒนา, การผลิต, และผลิตทางการตลาดในการใช้ข้อมูลนั้น) richhap ไม่ต้องรับผิดในกรณีใช้หรือเปิดเผยการนำเสนอเช่นว่านั้น หรือ นำเสนอ หรือ สิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกับการนำเสนอของท่านในกิจกรรมต่างๆ ของ richhap ในอนาคต หากท่าน ไม่มั่นใจในความหมาย หรือ การตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ กรุณาปรึกษาทนายความของท่าน

ลิงค์เชื่อมโยง

เว็บไซต์ richhap.com อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อความสะดวกและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของท่าน หากท่านเข้าเยี่ยมชมลิงค์เชื่อมโยงนั้น ท่านจะออกจากเว็บไซต์ richhap.com richhap ไม่มีสิทธิควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น หรือนโยบายส่วนบุคคลของเว็บเหล่านั้นอาจแตกต่างจากเว็บไซต์ richhap.com เราไม่จำเป็นต้องรับรองหรือเป็นตัวแทนให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นโยบายส่วนบุคคลของ richhap ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ท่านจึงควรศึกษานโยบายส่วนบุคคลของบริษัทต่างๆ ก่อนแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การประกวด การแข่งขันและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

เว็บไซต์ richhap.com อาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประกวด การแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ("กิจกรรม") ที่มีการมอบรางวัลหรือต้องการให้ท่านแจ้งข้อมูลต่างๆ ของท่าน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไข ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายส่วนบุคคลของ richhap

กฎข้อบังคับสำหรับเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ท่านต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองก่อนที่ท่าน:

 • ส่งอีเมล์หาเว็บไซต์ richhap.com หรือร้องขอให้เราส่งอีเมล์ให้ท่าน
 • ส่งข้อมูลต่างๆ ให้เรา
 • เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน หรือ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ มีการมอบรางวัล

การจัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ

สินค้าและบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ richhap.com นี้ อาจมีหรือไม่มีจัดจำหน่ายหรือให้บริการภายในประเทศของท่านหรือในท้องถิ่น การอ้างอิงถึงสินค้าและบริการดังกล่าวในเว็บไซต์ richhap.com มิได้มีความหมายหรือรับประกันว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ จะต้องมีจัดจำหน่ายหรือให้บริการทุกเมื่อในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่

ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ richhap รวมถึงการจัดจำหน่ายและการให้บริการ รูปร่างลักษณะ ราคาและข้อมูลจำเพาะ อาจมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่การแสดงถึง การรับประกันหรือสัญญาผูกพันใดของ richhap ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการต่างๆ richhap จึงขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆในการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การแสดงความคิดเห็นหรือความหมายโดยนัยที่เกี่ยวเนื่องจากความถูกต้องเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

การสละข้อเรียกร้อง

การใช้และการเรียกดูข้อมูลของเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ทั้งนี้ได้มีการให้บริการเว็บไซต์ richhap.com (รวมถึงเนื้อหาหรือฟังก์ชั่นทั้งหมดในเว็บไซต์หรือเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ richhap.com) ตามสภาพ "ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" ทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย richhap ไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันใดๆทั้งสิ้น (1) ในความถูกต้องแม่นยำ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใดๆที่เผยแพร่หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (2) เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานนี้ ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่อาจแพร่ไวรัส เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านหรือทรัพย์สินอื่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม เรียกดูข้อมูล ดาวน์โหลดจากหรือใช้เว็บไซต์ richhap.com

ไม่ว่าตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดในความประมาทเลินเล่อของ richhap และบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง โฮสติ้ง จัดส่งเว็บไซต์ จะไม่มีส่วนรับผิดต่อบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษเป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือผลที่ตามมาภายหลัง หรือเป็นข้อยกเว้นซึ่งอาจเกิดจากท่าน ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดและภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้ รวมถึงการสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ หรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์, หรือใช้เว็บไซต์ของ richhap และถึงแม้ว่า richhap ได้แนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตาม

ข้อควรจำ : บางอำนาจทางศาลตามกฎหมายอาจจะไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันที่กำหนดไว้ ดังนั้น ข้อยกเว้นนั้นไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้ โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อจำกัด หรือ ข้อขอบเขตที่เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้เงื่อนไขการรับประกัน richhap ยังคงยืนยันว่าไม่รับผิดชอบ และไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น และไม่รับต้องรับผิดกรณีที่ไวรัสทำลายระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือสำหรับเกิดความสูญเสียใดๆ หรือความทุจริตของข้อมูลที่ท่านได้เข้าใช้, หรือค้นหาในบริเวณใดๆ ของเว็บไซต์ หรือการดาวโหลดอุปกรณ์, ข้อมูล, ข้อความ, รูปภาพ, วีดีโอ, หรือเสียง จากเว็บไซต์ richhap.com ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม richhap ล้วนไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับ ความเสียหาย ความสูญเสีย และสาเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสัญญา, ละเมิด, หรืออื่นๆ) เกินจำนวนเงินที่ท่านจ่ายสำหรับการเข้าเว็บไซต์ richhap.com (ถ้ามี)

ราคา

ท่านยอมรับและเข้าใจว่า richhap ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาเมื่อใดก็ได้หากเห็นว่าเหมาะสม ราคาขายปลีกที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ใช่ราคาขายจริงตามร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายของ richhap เพื่อให้ทราบราคาที่ถูกต้องแน่นอน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ richhap

นโยบายการคืนเงินและยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการคืนเงิน

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการ และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@richhap.com ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินค่าบริการ หากเลย 7 วันแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน

หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย การคืนเงินค่าบริการจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ info@richhap.com

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่างให้ richhap และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาต (รวมเรียกว่า "คู่สัญญาที่พึงได้รับค่าเสียหาย") สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาที่พึงได้รับค่าเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียกร้องมาจากการที่ท่านผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข, การรับประกัน, และข้อสัญญาตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่ richhap ในกรณีที่ richhap ขอความร่วมมือสำหรับการต่อสู้ข้อเรียกร้องของ richhap richhap ขอสงวนสิทธิด้วยค่าใช้จ่ายตนเองในเรื่องแก้ต่างแต่เพียงผู้เดียวและ ควบคุมเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายโดยท่านและท่านต้องไม่ยุติหรือระงับเรื่องพิพาทโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก richhap

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง richhap จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

richhap จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

richhap จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง richhap ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองมาที่
                 34/10 หมู่ 2 ตำบล บางม่วง อำเภอ บางใหญ่
                 จังหวัด นนทบุรี 11000 (สำนักงานใหญ่)
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail
                 E-mail address: info@richhap.com
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเวปไซด์ richhap.com

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง info@richhap.com

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลของ richhap เป็นความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างท่านกับ richhap เกี่ยวกับเว็บไซต์ richhap.com หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยประการใด ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ข้อกำหนดนั้นจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อกำหนดอื่นๆ

richhap จัดการเว็บไซต์ richhap.com จากสำนักงานของ richhap ในประเทศไทย ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ richhap.com นั้นได้รับการตระเตรียมโดยถูกต้องตามกฎหมายของไทยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากกฎหมายของประเทศอื่น richhap ไม่แสดงตนว่าเว็บไซต์ richhap.com นั้นมีการใช้ภายนอกประเทศไทย หรือเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศที่มีข้อมูลผิดกฎหมาย หรือข้อจำกัดในการห้ามใช้ ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ richhap.com จากภายนอกประเทศไทย ท่านจะรับผิดในสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ควบคุม และตีความภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ท่านตกลงว่าการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ richhap.com นั้นต้องขึ้นสู่ศาลแห่งประเทศไทย เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ข้อตกลงและเงื่อนไขของคอร์สเรียน หรือสื่ออื่นๆที่บริษัทให้บริการ

คอร์สเรียนในเว็บไซด์นี้ เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง และ การสร้างธุรกิจ ที่ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดอายุ หรือ ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่จะต้องเฉพาะที่จะแจ้งล่วงหน้าเป็นครั้งคราวไป ตัวอย่างคอร์สเรียน ได้แก่

Online Class "จาก จาก Zero สู่ ฮีโร่ ด้วย Platform แห่งกฏแรงดึงดูด"
 • ท่านเข้าใจหลักการในการนำท่านไปสู่การเป็น “ฮีโร่” ในการ สร้าง หรือ ดึงดูดความสำเร็จ ในแบบของท่าน หรือ ในแบบที่ท่านต้องการ ผ่าน Platform แห่งกฎแรงดึงดูด นวัตกรรมแห่งการสร้าง และดึงดูดความสำเร็จ
 • เริ่มต้นวางแผนสร้าง และดึงดูดความสำเร็จผ่าน 6 ขั้นตอนของ Online Platform แห่งกฎแรงดึงดูด จะเปลี่ยนท่านให้เป็น ฮีโร่ ในการดึงดูดความสำเร็จในแบบของท่าน
 • โปรแกรมความสำเร็จ และการเรียนรู้ใดๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ลงไปสู่จิตใต้สำนึก หรือ Super Computer ในตัวท่าน เพื่อให้จิตใต้สำนึกของท่านเปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจแห่งการดึงดูดความสำเร็จ ผ่าน Wep application
 • ติดตาม ประเมินผล และชื่นชมกับความสำเร็จในการสร้าง และดึงดูดความก้าวหน้าในชีวิตของท่าน รวมไปถึงแนวทางการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นผ่าน Online Dashboard
Online Class "จาก Zero สู่ Miliions ด้วยกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว"
 • ท่านเข้าใจหลักการในการ “มองให้ครบ และ มองให้ชัด” ตามแนวทาง Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจระดับโลกที่ธุรกิจทั่วโลกกว่า 5,000,000 ธุรกิจได้นำไปใช้ ซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจนนี้ มีผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในการเริ่มต้น หรือ ต่อยอดธุรกิของท่าน
 • ลงมือสร้าง “กระดาษ A4 เงินล้าน” หรือ Business Model Canvas” ของท่าน ผ่าน Online Wizard ที่ Richhap.com ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับ Online Class นี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่าน และทีมงานของท่านสามารถสร้าง “กระดาษ A4 เงินล้าน” หรือ “Business Model Canvas” ของท่าน ได้อย่างง่ายดาย และมืออาชีพ
 • ทดสอบความเป็นไปได้ของ “กระดาษ A4 เงินล้าน” หรือ “Business Model Canvas” ของท่าน โดยขอความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ความคิดเห็นของทีมงาน หรือ แม้กระทั่ง “กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” ของท่าน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใดก็ได้ ผ่าน Online Collaboration Tool ซึ่งท่านสามารถนำความคิดเห็นเหล่านี้ มาปรับปรุง หรือ เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ให้กับ “กระดาษ A4 เงินล้าน” ของท่านได้อย่างมืออาชีพ
เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์

วิทยากรโดย พันเอก ด๊อกเตอร์ อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม, NLP Master Coach และ กรรมการผู้จัดการบริษัท โซเซียล สตราทีจิค จำกัด ที่ผ่านการหล่อหลอมประสบการณ์ความล้มเหลว และความสำเร็จในมิติต่างๆ แห่ง วงล้อชีวิต (Wheel of life) มากกว่า 53 ปี ผ่านการทำงานในทุกรูปแบบ

การศึกษา
 • ปริญญาเอกทางด้านการบริหารโครงการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (D.Eng, AIT)
 • ปริญญาโททางด้านการบริหารโครงการ Stevens Tech, New Jersey, U.S.A.
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นครนายก
 • หลักสูตรนายทหารฝ่ายเสนาธิการหลัก, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, กองทัพบก
 • NLP Master Coach, (หลักสูตรของอาจารย์วันชัย ประชาเรืองวิทย์)
ประสบการณ์ในทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และแผน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ องค์การมหาชน กระทรวงกลาโห
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก