13 คำถามที่จะช่วยท่านค้นหาเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของท่าน

 29 ก.ค. 2564 11:46 น.    เข้าชม 2056    Managing Yourself

ยังงงๆ ยังสับสน ว่าเป้าหมายชีวิตของท่านคืออะไร ลองใช้ 13 คำถามต่อไปนี้ถามตัวท่านComment