ความจริงครั้งแรกเกิดขึ้นในสมอง ความจริงครั้งที่สองเกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง

 01 มิ.ย. 2567 06:44 น.    เข้าชม 148    Managing Yourself
Comment