ขุดขุมทรัพย์ในตัวคุณ สร้างต้นทุน สู่ ความมั่งคั่ง

16 ธ.ค. 2563 2,045 view Entrepreneurship
132 หน้า
3.22 MB
Entrepreneurship
100.00 บาท
  buy now

เนื้อหาโดยสังเขป

     หนังสือ “ขุดขุมทรัพย์ในตัวคุณ สร้างต้นทุน สู่ ความมั่งคั่ง ผ่านบันได 5 ขั้น” เป็นหนังสือคู่มือที่จะช่วยให้คุณขุดขุมทรัพย์ ผ่านกระบวนการ How to รู้จักตนเอง และนำขุมทรัพย์ในตัวคุณออกมาสร้างความมั่งคั่ง
     ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการเรื่องขุดขุมทรัพย์ในตัวคุณ โดย อาจารย์ อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ หรือ อาจารย์เปี๊ยก และ พันเอก ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม หรือ Strategic Man
     เนื้อหาในหนังสือเล่ม จะช่วยให้ท่านทำความรู้จักกับตนเอง ว่าจะจริงๆ แล้ว มูลค่าที่มีอยู่ในตัวท่าน (ซึ่งท่านอาจจะไม่เคยทำความรู้จักมาเลยมาก่อน) ว่ามีอะไรบ้าง ต่อจากนั้นแปลงมูลค่าเหล่านั้นเป็นสินทรัพย์ในการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวท่าน ผ่านขั้นตอนบันได 5 ขั้น

สารบัญ

บันไดขั้นที่ 1 อ่านตัวเองให้ออก
บันไดขั้นที่ 2 How to รู้จักตัวเอง
บันไดขั้นที่ 3 กลยุทธ์ขุดขุมทรัพย์ในตัวเอง
บันได้ขั้นที่ 4 สร้างความมั่งคั่งจากต้นทุนในตัวเรา
บันได้ขั้นที่ 5 เรียนรู้ ยอมรับ ปรับเปลี่ยน
บทส่งท้าย ความมั่งคั่งที่แท้จริง คือ อิสรภาพ

ดาวน์โหลด รายละเอียดสารบัญ
Comment