ทำสิ่งที่ท่านเชื่อให้เป็นจริงได้ภายใต้ 3 ขั้นตอน

 21 พ.ค. 2563 12:29 น.    เข้าชม 1226    Managing Yourself

ทำสิ่งที่ท่านเชื่อให้เป็นจริงได้ภายใต้ 3 ขั้นตอน
หนึ่ง เริ่มต้นด้วยความเชื่อ
สอง แสวงหาโอกาส
สาม เพิ่มความเป็นไปได้ให้กับโอกาสComment