การปีนยอดเขาสูงทุกยอด ย่อมต้องเริ่มต้นจากก้าแรกทั้งสิ้น เพราะถ้าไม่มีก้าวแรก ก็ไม่่มีก้าวที่สอง ที่สาม....และก้าวต่อๆ ไป

 17 พ.ย. 2566 11:47 น.    เข้าชม 31    Managing Yourself
Comment