Strategic Man

จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมา สร้าง 15 ล้าน ภายใน 3 ขั้นตอน

เริ่มต้นจากความเชื่อ แล้วโอกาสจะตามมา แนวทางในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นจริง

ค่าลงทะเบียนเพียง 899 บาท

ลงทะเบียนเลย


จากหนังสือ Best Seller สู่ Online Class

จากประสบการณ์ของผมที่เคยเป็นมนุษย์พันธุ์ติดลบ ที่เริ่มธุรกิจจากศูนย์ จนสามารถสร้างธุรกิจมูลค่า 8 หลัก ด้วยวิธีคิดที่ยึดหลัก 3 ขั้นตอน ที่ทุกๆ คนสามารถนำ 3 ขั้นตอนนี้ไปประยุกต์ใช้การบรรลุเป้าหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายทางธุรกิจใน Online Class นี้ ผมจะแบ่งปันเรื่องราวต่อไปนี้ กับ ท่าน

1 โอกาสจากสิ่งรอบตัว: เมื่อเราเชื่อ เราจะเห็นโอกาส เมื่อเราเห็นโอกาส เราจะเพิ่มโอกาสแห่งความเป็นไปได้ และ เมื่อเราลงมือทำ เราจะเป็นโอกาส ให้เป็นความจริง
2 มองให้ชัด มองให้ครบ: ผมเริ่มธุรกิจครั้งแรก ผมทำมันเจ๊งคามือ เพราะว่าผม “มองไม่ชัด และ มองไม่ครบ” ดังนั้นตอนนี้ ผมรู้แล้วว่า “มองให้ชัด มองให้ครบ” แล้วทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจะต้องทำอย่างไร
3 ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคน: มีคน 3 กลุ่มในธุรกิจของเรา ที่เราต้องทำความเข้าใจ หนึ่ง ตัวผู้ประกอบการ (ตัวเรา) สอง หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุน และ สาม พนักงาน หรือ ลูกน้อง
4 Mindset นั้นสำคัญไฉน: Mindset ของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในยุค 4.0 จำเป็นจะต้องมี คือ ต้องมี Growth Mindset นั่นคือ มองหาวิธีการใหม่ ที่แตกต่าง แต่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
5 หาเงินทำธุรกิจ: ในการที่คนๆ หนึ่ง จะตัดสินเอาเงินมาลงทุนในธุรกิจของเรานั้น สิ่งที่เขาจะมองคือ หนึ่ง ความชัดเจนของ Business Model และ สอง ความเป็นรูปธรรมของธุรกิจ
6 ถอดรหัสเงินล้านจาก Marketing 4.0: เมื่อดิจิทัลเทคโนโลยีมีอิทธิพลมากขึ้น ทำให้เส้นทางผู้บริโภคแบบเดิมถูกเปลี่ยนไปเป็นเส้นทางแบบใหม่ เราจำเป็นต้องเข้าใจ และปรับตัวค่าลงทะเบียนเพียง 899 บาท

ลงทะเบียนเลย
          เราจะต้องรู้จักธุรกิจของเราเป็นอย่างดีว่าสามารถแก้ปัญหาให้ใครได้ มีคุณค่าและประโยชน์อะไรอย่างไรกับลูกค้าบ้าง ในหนังสือ "จากมนุษย์พันธุ์ติดลบกลับมาสร้าง 15 ล้านใน 3 ขั้นตอน" ดร.หนุ่ยได้แบ่งปันประสบการณ์จากความล้มเหลว ผิดพลาด ล้มลุก คลุกคลานมาหลายครั้ง มาปรับเป็นหลักปฏิบัติใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหาคำตอบที่ใช่ในระยะเวลาที่สั้นกระชับ เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ พี่หนิงเชื่อมั่นว่าความรู้แนวทางต่างๆที่ ดร.หนุ่ยได้รวบรวมไว้นั้นสามารถใช้เป็นเข็มทิศนำทางเราไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียเวลาคลำหาทาง หรือย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่อย่างแน่นอน

คุณ เพชรชมพู เทพพิพิธ(หนิง) Senior Vice President ศูนย์กระจายสินค้า HomePro
Online Class นี้เหมาะกับใคร

Online Class นี้เหมาะกับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ หรือ ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจมาสักระยะหนึ่ง แล้ว และต้องการเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจผู้ประกอบการตัวจริง เสียงจริง ที่ผ่านประสบการณ์ความล้มเหลว และความสำเร็จมาอย่างโชกโชน แล้วนำประสบการณ์นี้ ไปสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของท่านได้อย่างมืออาชีพ ไม่ต้องลองผิดลองถูก ให้เกิดความเสียหาย

ค่าลงทะเบียนเพียง 899 บาท

ลงทะเบียนเลย
          มากกว่าการเรียนรู้ในโลกธุรกิจ คือโลกแห่งประสบการณ์ที่ตกผลึกมาแบบเข้นข้นของผู้เขียน ที่สำคัญ มันเป็นเรื่องราวที่แพงมาก

ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการสร้างแบรนด์บุคคล
          งานเขียนเรื่องนี้ เป็นการเขียนจากประสบการณ์จริง ที่ทั้งสำเร็จและล้มเหลว มีตัวอย่างให้เห็น เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่น และได้ทำตามความฝัน โดย ผู้เขียนค้นพบสูตรสำเร็จในหลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับ คนทั่วไปที่มีฝัน และจะไม่ผิดหวังที่ได้อ่านและนำไปใช้กับชีวิตจริง ครับ

พันเอก อภิสิทธิ์ บุศยารัศมี
          เป็นหนังสือที่ใคร ได้อ่านแล้ว จะได้ทั้ง Live Model และ Business Model ซึ่งจะทำให้มองเห็นเส้นทางในการสร้างชีวิตและธุรกิจรอบด้าน รอบคอบและรอบรู้ ซึ่ง ดร.หนุ่ย ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ ที่สร้างผลลัพธ์กับตัวเอง ประหนึ่งเป็นโค้ชทางความคิดให้กับคุณไปในตัว...ไม่ควรพลาดที่จะจับจองเป็นเจ้าของ

คุณอภินันท์ สิริรัตนจิตต์ นักเขียน/นักเล่าเรื่อง
          การเรียนรู้ มีหลากหลายวิธีการ แต่ วิธี ที่ง่าย สะดวก และ รวบรัดที่สุด คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต และ ความสำเร็จ ของผู้อื่น หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องราว ที่ถูกเรียบเรียง มาจากชีวิตจริง ของเด็กธรรมดา บ้านๆ คนนึง ซึ่งในเวลานั้น แทบจะ "มองไม่เห็น" อนาคตของตัวเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไป เด็กน้อย ไร้อนาคต คนนี้กลับเติบใหญ่ กลายเป็น นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ "พันเอก" ของกองทัพบก แถมมีดีกรี เป็นถึง ด๊อกเตอร์ ถือปริญญาตรี โท เอก จากสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งใน และ นอก ประเทศ ได้อย่างภาคภูมิใจ แม้จะอยู่บนทางเดินชีวิตราชการที่สดใส แต่ ผู้เขียน กลับเลือกที่จะ "ตอบโจทย์" ความต้องการภายในของตน ด้วยการเดินออกจากกองทัพ มาทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก และหลงไหล มากลายเป็น "นักธุรกิจ" ที่ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ "ล้มแล้วลุก ท้อแล้วสู้ พลาดแล้วแก้ไข" สิ่งเหล่านี้ วนเวียนเกิดขึ้นมาตลอด ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จนท้ายที่สุดวันนี้ ประสบ"ความสำเร็จ" ในฐานะ นักธุรกิจ อีกหนึ่งอย่าง หนังสือเล่มนี้ บอกเล่า เรื่องราว เส้นทางชีวิต ของผู้เขียน ตั้งแต่เริ่มต้น ต่อสู้ จนกลายเป็น "ทางเดิน" ที่เรียกได้ว่า ถูกถากถาง ไว้ให้ คนเดินตาม ได้อย่างสบาย "เปิดใจ เปิดอ่าน แล้ว ท่านจะเข้าใจ"

พันตรี วีรชน สมบูรณ์สิน
          ชีวิตที่เรียบง่ายกับการทำงานอยู่ในสวน กินเที่ยงเสร็จ พักสมองโดยการพัฒนาสมองด้วยหนังสือดีๆ สักเล่ม ดังเช่น “จากมนุษย์พันธุ์ติดลบกลับมาสร้าง 15 ล้าน ใน 3 ขั้นตอน” ขอบคุณ พี่ ดร.หนุ่ย ( พันเอก ด๊อกเตอร์ อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม) ที่ให้ข้อคิดดีๆ หลายอย่างในหนังสือเล่มนี่ อย่างหนึ่งที่นุชเหมือนกับพี่ ดร.หนุ่ย คือ เป็นข้าราชที่ลาออกก่อนเกษียน ซึ่งมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการลาออกจากราชการ จนถึงทุกวันนี้อาจจะยังไม่เป็นดังที่ตั้งใจ แต่เมื่อนุชได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ทำให้นุชมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กับ ข้อความนี้ "ฉันสนใจในอนาคตมากกว่าอดีต เพราะว่าอนาคตคือที่ที่ฉันตั้งใจที่จะใข้ชีวิตต่อไป" ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ที่ทำให้นุชยึดมั่นใน Mindset. ของตัวเองต่อไป

คุณนุช ปริษา
          สตีฟ จ๊อป ผู้ก่อตั้งแอปเปิ้ล เคยกล่าวไว้ใน commencement ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ว่าด้วยเรื่อง Connecting The Dot ชีวิตคนเราลากจุดเชื่อมโยงจากปัจจุบันไปหาอดีต หนังสือมนุษย์พันธุ์ติดลบ เขียนจากทฤษฎีที่ เสธ.หนุ่ยชื่นชอบ และประสบการณ์ชีวิต ของคนที่ติดลบจริงๆ จากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และเป็นไปได้ เป็นตัวอย่างของการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่มาพร้อมกับชีวิต ขอให้ทุกท่านอ่านแล้วใส่หัวใจความไม่ยอมแพ้และหลักการบริหารชีวิต ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้ว ซึ่งก็ขั้นอยู่กับสติปัญญา ความทรหดอดทน ในชีวิตของแต่ละท่าน ผมอยากขอบคุณที่ เสธ.หนุ่ย ได้มีความเพียรแบ่งเป็นเรื่องราวของชีวิต ให้ผมที่เคยประสบชะตากรรมเดียวกัน เพื่อจะได้ผลักดันตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากลำบาก ผมเขียนคำนิยมด้วยความชื่นชม และนึกถึงบุญคุณที่ได้ช่วยเหลือผมในยามยากลำบาก ในความเป็นกัลยาณมิตรที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกับ เสธ.หนุ่ย หรือ ดร.หนุ่ย ครับ

คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์
เพื่อให้ท่านคุ้มค่าที่สุดจากการเรียนใน Online class ผมได้เพิ่ม Bonus ให้กับท่าน

1 Podcast เสียง “จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมาสร้าง 15 ล้าน ภายใน 3 ขั้นตอน มูลค่า 250 บาท
2 Podcast ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการสร้างแรงบันดาลในการต่อสู้กับชีวิต ที่ผมผลิตขึ้นใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ มูลค่ากว่า 1,500 บาท
3 คลิปวีดีโอ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการสร้างแรงบันดาลในการต่อสู้กับชีวิต ที่ผมผลิตขึ้นใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ มูลค่ากว่า 3,000 บาท
4 Free Webinar ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งผมจะจัดให้มีขึ้นทุกเดือน ผ่านโปรแกรม Zoom มูลค่ากว่า 30,000 บาท
5 สร้างเครือข่ายผู้คนที่สนใจในเรื่องธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ด้วยเข้าร่วม Facebook group “ทำไงดี อยากมีธุรกิจ เป็นของตนเอง” และ Facebook “เปลี่ยนชีวิตท่านให้ดียิ่งขึ้นใน 6 ขั้นตอน”

ค่าลงทะเบียนเพียง 899 บาท

ลงทะเบียนเลยStrategic Man

จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมา สร้าง 15 ล้าน ภายใน 3 ขั้นตอน

เริ่มต้นจากความเชื่อ แล้วโอกาสจะตามมา แนวทางในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นจริง

ค่าลงทะเบียนเพียง 899 บาท

ลงทะเบียนเลยStrategic Man คือใคร?

สวัสดีครับ ผม พันเอก ด๊อกเตอร์ อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม เป็นผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีรายได้มากกว่า 7 หลัก

แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ ก็ต้องผ่านประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ในการมีชีวิตในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ มนุษย์เงินเดือน เป็นที่ปรึกษา และ ผู้ประกอบการ แน่นอนผมต้องประสบกับความล้มเหลว ผิดพลาด มากมาย ทั้งในการทำงาน และการทำธุรกิจ จนบางครั้งท้อถอย จนไม่อยากเดินต่อ

แต่เลือดนักสู้ผมมันแรง ดังนั้นผมจึงเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นการเรียนรู้ เมื่อ Mindset เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน ดังนั้นในปัจจุบันผมจึงสามารถสร้างธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 7 หลัก จนการที่ผมเริ่มต้นจากศูนย์ หรือ จากความเป็นคนพันธุ์ติดลบ

ใน Online Class นี้ ผมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวให้กับท่าน...ที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูก เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะผมได้ลองผิด ลองถูกให้กับท่านแล้ว