3 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจในฝันของท่าน ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

แชร์คอร์สนี้:
2,099 บาท
สามารถผ่อนชำระได้
หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:
  • ซื้อครั้งเดียว เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ
  • เนื้อหาทั้งหมด 26 วีดีโอ, 0 ไฟล์เสียง ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 26 นาที
  • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ Download
  • เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ผ่านคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์เคลื่อนที่ และทีวี
ความฝันที่จะมีธุรกิจของตนเอง น่าจะเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่ หากสามารถทำความฝันนี้เป็นจริงได้ ชีวิตน่าจะมีความสุขไม่ใช่น้อย

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า 50% ของธุรกิจ จะต้องปิดตัวลงในช่วง 3 - 5 ปีแรกของการทำธุรกิจ...พูดง่ายๆ มันทำให้ฝันของใครหลายคนต้องสลาย

ท่านอยากทราบหรือไม่ว่า อะไรคือรากเหง้าของความล้มเหลวดังกล่าว

รากเหง้าของความล้มเหลวของธุรกิจเหล่านั้น เกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุหลักๆ ได้แก่
- ขาด Business Model ที่ชัดเจน ทำให้มองไม่ครบ มองไม่ชัด ในทุกองค์ประกอบของการทำธุรกิจ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
- ขาดแผนการเงินที่ชัดเจน ทำให้มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
- ขาดแผนธุรกิจ หรือ Business Plan ที่จะสื่อสารกลยุทธ์ไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

คอร์สออนไลน์ "3 เคล็ดลับ สร้างธุรกิจในฝันของท่าน ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน" เป็น คอร์ส ที่เปิดเผย 3 เคล็ดลับในการเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับการเริ่มต้น หรือ ต่อยอดธุรกิจหนึ่ง ให้ผ่านช่วง 3 ปี นั้นคือ
- เข้าใจวิธีการในการสร้าง Business Model ที่ชัดเจน
- เข้าใจวิธีการในการสร้าง แผนการเงินที่ชัดเจน
- และเข้าใจวิธิการในการสร้าง แผนธุรกิจ ที่ชัดเจน

และที่สุดยอด ก็คือ หลังเรียนจบ จะมี Link เข้าสู่ Web Application ในการสร้าง Business Model, แผนการเงิน และ แผนธุรกิจ ให้ท่าน ซึ่งจะทำให้ สิ่งที่ถูกเรียกว่า "ยาขม" ในการทำธุรกิจ ได้แก่ การสร้าง Business Model, แผนการเงิน และ แผนธุรกิจ กลายเป็นเรื่องที่ง่ายไปในพริบตา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
- เข้าใจหลักการ Business Model, วิธีการสร้าง Business Model และ ฝึกลงมือสร้าง Business Model ผ่าน Web Application (Ezyplan)
- เข้าใจหลักการ แผนการเงิน, วิธีการสร้าง แผนการเงิน และฝึกลงมือสร้าง แผนการเงิน ผ่าน Web Application (Ezyplan)
- เข้าใจหลักการ แผนธุรกิจ, วิธีการสร้าง แผนธุรกิจ และฝึกลงมือสร้าง แผนธุรกิจ ผ่าน Web Application (Ezyplan)

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้:
- พนักงานประจำ ที่ต้องการสร้างธุรกิจเสริม
- ผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมืออาชีพ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ที่ต้องการวางแผนรองรับ Business Model ของ Product/Service ใหม่ของธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
- มีความรู้ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่ตนเองจะเริ่ม หรือ ต่อยอด
พูดคุยเกี่ยวกับคอร์สนี้

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา

เนื้อหาหลักสูตร

Introduction
     3 เคล็ดลับ 3 เครื่องมือ สร้างความอยู่รอดอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ 6.14
บทที่ 1: เคล็ดลับที่หนึ่ง สร้าง Busines Model ที่ชัดเจน
     ชื่อธุรกิจ หรือ Business Model นั้นสำคัญไฉน 1.21
     กำหนดยอดขาย และเวลาที่จะบรรลุยอดขาย 1.25
     ใครคือลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าหรือบริการของท่าน 4.5
     ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังอะไรจากสินค้า-บริการของท่าน 4.33
     ก่อนลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของท่าน ลูกค้าประสบปัญหาอะไร 5.36
     ท่านจะดูแลรักษาลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่อย่างไร 7.41
     ท่านมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือไม่ ถ้าหากมีสิ่งนั้นคืออะไร 3.12
     อะไรคือ กิจกรรม และทรัพยากรสำคัญของธุรกิจท่าน 5.44
     ประเมินผลไม่ได้ก็บริหารไม่ได้ 1.48
     3 Canvas ที่ท่านจะได้เป็น พิมพ์เขียวธุรกิจ 5.55
บทที่ 2: เคล็ดลับที่สอง มีแผนการเงินที่ชัดเจน
     ความสำคัญของแผนการเงิน 3.3
     องค์ประกอบแผนการเงิน 1
     ประมาณการยอดขาย 1.53
     ประมาณการการลงทุน 1.26
     ประมาณการต้นทุน 3.01
     เครดิต และดอกเบี้ย 4.45
     ประมาณการกำไรขาดทุน 4.05
     ประมาณการกระแสเงินสด 4.4
     ประมาณการงบดุล 2.19
     ประมาณการจุดคุ้มทุน 2.37
     ประมาณการะยะเวลาคืนทุน 1.22
     ความคุ้มค่าการลงทุน 1.53
     อัตราส่วนทางการเงิน 3.31
บทที่ 3: เคล็ดลับที่สาม มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
     สื่อสารกลยุทธ์ธุรกิจด้วยแผนธุรกิจ 5.34
บทที่ 4 ลงมือสร้าง Business Model แผนการเงิน และแผนธุรกิจ ด้วย EZyplan
     สร้างความชัดเจนทั้งสาม ด้วย EZy plan. 1.36